Minilex - Lakipuhelin

Hakemus ja tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen vanhempien erotessa toinen vanhemmista jää tyypillisesti ns. lähivanhemmaksi ja toisesta tulee etävanhempi. Tällöin etävanhemman lapsen tapaamisoikeus tulee järjestää sopimuksin tai tuomioistuimessa. Tapaamisoikeudesta säädetään laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja lapsen etu huomioiden toteuttaa tapaamisoikeus.

Lähtökohtaisesti vanhemmat sopivat tapaamisoikeudesta. Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehdään kirjallisesti ja se on esitettävä vahvistettavaksi lapsen asuinpaikan kunnan sosiaalilautakunnalle. Tapaamisoikeudesta voi kirjallisella hakemuksella saada myös tuomioistuimen päätöksen, esimerkiksi jos sopiminen ei onnistu erimielisyyksien vuoksi. Aikaisempaa sopimusta tai päätöstä voidaan myös muuttaa muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai jos muutoksiin muutoin on aihetta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hakemus tehdään lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle. Jos vanhemmat ovat erimielisiä, aloitetaan asian valmistelu tuomioistuimessa, jossa selvitetään vanhempien näkemykset. Käsittelyn yhteydessä käräjäoikeus voi pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta, jolloin selvityksen tekijät hankkivat tietoa esim. tekemällä kotikäynnin vanhempien luokse. Tuomioistuin voi päättää esimerkiksi, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tuomioistuin hankkii asiaa varten selvityksen kunnan sosiaalilautakunnalta, jos se on tarpeen asian ratkaisemiseksi. Tuomioistuin ottaa päätöstä tehdessään huomioon lapsen edun ja myös lapsen omat toivomukset sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Vanhemmat voivat tehdä sovinnon tuomioistuinmenettelyn käynnistämisestä huolimatta.

Tapaamisoikeusasia on myös mahdollista hakemuksella saattaa tuomioistuinsovitteluun, mikä on oikeudenkäyntiä vapaamuotoisempi menettely. Myös tuomioistuimen ulkopuolella on mahdollista saada maksutonta ja luottamuksellista perheasiainsovittelua sosiaalipalvelun muodossa tapaamisoikeussopimuksen aikaansaamiseksi. Sovittelun tarkoituksena on löytää sovinnollinen yhteisymmärrys vanhempien välillä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa