Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeus ja elatusapu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tapaamisoikeus on nimenomaan lapsen oikeus ja sen tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja ennen kaikkea lapsen etua silmällä pitäen pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa hyvä hoito ja kasvatus, tarpeellinen valvonta ja huolenpito sekä turvallinen kasvuympäristö. Lisäksi lapsen tulee saada osakseen hellyyttä, turvaa ja ymmärrystä.

Vanhemmat voivat keskenään sopia lapsen tapaamisoikeudesta. Tämä sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jossa lapsella on asuinpaikka. Sosiaalilautakunnan vahvistama tapaamisoikeussopimus on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Jos vanhemmat eivät pääse tapaamisoikeudesta sopimukseen tai sosiaalilautakunta ei vahvista tapaamisoikeussopimusta, sopimukseen voidaan yrittää päästä tuomioistuinsovittelussa. Viime kädessä tuomioistuin ratkaisee asian lapsen edun mukaisesti.

Tapaamisoikeuden lisäksi lapsella on oikeus riittävään elatukseen siihen saakka, kunnes hän täyttää 18 vuotta. Riittävällä elatuksella tarkoitetaan lapsen henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä sekä lapsen tarvitsemasta hoidosta ja koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhemman elatuskykyä määriteltäessä otetaan huomioon hänen ikänsä, työkykynsä, mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä hänen lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Huomioon otetaan lisäksi lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Vanhemmat voivat keskenään tehdä sopimuksen elatusavun suorittamisesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava kaikki laissa säädetyt asiat. Näitä ovat muun muassa elatusavun määrä, elatusapuerän erääntyminen sekä kenelle elatusapu on suoritettava. Elatusapusopimus on allekirjoitettava ja se on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jossa lapsella on asuinpaikka. Sosiaalilautakunnan vahvistama elatusapusopimus on täytäntöönpanokelpoinen kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta sopimukseen, asia voidaan ratkaista myös tuomioistuimenmenettelyssä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]