Minilex - Lakipuhelin

Sopimus lasten tapaamisoikeudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen tapaamisoikeuden turvaamisen taustalla on tärkeä pyrkimys toteuttaa lapsen oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona ei asu. Pääsääntöisesti huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Vanhemmat voivat keskenään tehdä myös ns. sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti. Sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, on mahdollista sopia siitä, että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona. Sopimuksella voidaan myös päättää, että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle tai että lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jonka toimialueella lapsen asuinpaikka on. Kun sosiaalilautakunta päättää sopimuksen vahvistamisesta, ottaa se aina huomioon lapsen edun ja mahdolliset omat toivomukset. Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan panna täytäntöön samalla tavoin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Erimielisyyksien selvittämiseksi vanhemmat voivat kääntyä kunnan järjestämän maksuttoman ja luottamuksellisen perheasiainsovittelun puoleen. Perheasiainsovittelijoina toimivat usein perheneuvolan tai muun sellaisen sosiaalitoimen työntekijät. Myös muitakin sovittelutoimintaan luvansaaneita vaihtoehtoja on tarjolla, esimerkiksi kirkon perheasioiden neuvottelukeskukset. 

Vanhemmat voivat yhdessä tai erikseen hakea sovittelua myös käräjäoikeudelta. Sovittelu on vapaamuotoista ja toteutetaan yleensä keskusteluin ja neuvotteluin. Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen ja näin saattaa sen täytäntöönpanokelpoiseksi. Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa, että sopimusta rikottaessa se voidaan panna täytäntöön oikeusteitse ja viime kädessä ulosottomiehen avustuksella.

Sopimuksen laatiminen vaatii erityistä tarkkuutta tulevaisuuden yllättävien ongelmien välttämiseksi. Siksi onkin suositeltavaa turvautua lakimiehen apuun sopimusta laadittaessa. Ota meihin yhteyttä, ja autamme sinua!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa