Minilex - Lakipuhelin

Laaja tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

On yhä yleisempää, että vanhemmat sopivat, että lapsi asuu kummakin luona yhtä paljon. Vuoroasumisjärjestelyiden yleisyydestä huolimatta nykyisessä lainsäädännössä toinen vanhempi on silti ns. lähivanhempi. ”Etävanhemmalla” on oikeudellisessa mielessä vain laaja tapaamisoikeus, vaikka lapsi viettäisi yhtä paljon aikaa hänen luonaan.

Laaja tapaamisoikeus on otettava huomioon elatusapua laskettaessa. Elatusavun laskemisessa käytetään yleisesti apuna oikeusministeriön julkaisemaa ohjetta (oikeusministeriön julkaisu 2007:2), jossa tapaamisoikeus huomioidaan lähinnä luonapitovähennyksinä. Luonapitovähennyksen määrä on vuonna 2020 32,00 – 66,00 euroa riippuen lapsen iästä ja yöpymisten määrästä kuukaudessa. Jos lapselle on vahvistettu laaja tapaamisoikeus, ohjeen mukaan laskettu elatusapu saattaa olla liian suuri. Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2010:38 lapsi asui vuorotellen molempien vanhempien luona ja vanhemmilla oli yhtä suuri elatuskyky. Ohjeen mukainen elatusapu olisi ollut 200 euroa kuukaudessa, mutta korkein oikeus alensi määrää 150 euroon.

Lapsenhuoltolain mukaan vanhemmilla on mahdollisuus sopia, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempien luona. Kuitenkin tästä huolimatta lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite. Toinen "etävanhempi" voidaan silti määrätä suorittamaan elatusapua siitä huolimatta, että lapsi asuisi vuorotellen molempien vanhempien luona. Elatusavun vahvistaminen voi vuoroasumistilanteissakin olla tarpeen, jos vanhemmat eivät muuten osallistu yhtäläisesti lapsesta aiheutuviin kustannuksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa