Minilex - Lakipuhelin

Vangin tapaamisoikeus

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Se, että tapaamiseen oikeutettu joutuu vankilaan, ei lähtökohtaisesti vaikuta henkilön oikeuteen tavata lastaan, jos tapaamisoikeus on vahvistettu sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Yli 12-vuotiasta lasta ei kuitenkaan voi pakottaa tapaamiseen vastoin lapsen tahtoa. Sama koskee alle 12-vuotiasta lasta, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Tapaamiseen oikeutettua vankia ei myöskään voi velvoittaa tapaamiseen vastoin hänen tahtoaan.

Lähtökohtaisesti vankeja turvaa oikeus tavata läheisiään ja ottaa vieraita vastaan. Vangeilla on oikeus tavata läheisiään niin usein, kuin se vankilan järjestys huomioon ottaen on mahdollista, ja mikäli vierailut eivät haittaa vankilan muuta toimintaa. Pääasiassa vangeilla on tapaamisoikeus vieraisiinsa vierailuaikojen puitteissa, mutta erikoistapauksissa voidaan järjestää tapaamisia myös vierailuaikojen ulkopuolella. On kuitenkin tiettyjä rajoituksia ja sääntöjä, jotka tulee ottaa huomioon tapaamisoikeuden suhteen.

Vierailijoilta täytyy olla mahdollista tarkastaa henkilöllisyys vierailulle tullessaan, ja joskus voidaan suorittaa myöskin turvatarkastus. Mikäli vieras kieltäytyy todistamasta henkilöllisyyttään tai kieltäytyy turvatarkastuksesta, on vierailu mahdollista kieltää tai siirtää erityisen valvottuihin olosuhteisiin. 

Erityisen valvotuilla olosuhteilla tarkoitetaan vankitapaamisissa sitä, että vangin ja vieraan välillä on muovinen tai lasinen väliseinä, jolloin henkilöt eivät voi ottaa fyysistä kontaktia toisiinsa. Erityisen valvotut olosuhteet tulevat tarpeeseen silloin, kun on syytä epäillä esimerkiksi väärinkäytöksiä tai jos vieras ei suostu osalliseksi turvatarkastukseen. 

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tavallisestikin vankilaolosuhteissa tapaamiset ovat valvottuja tavalla tai toisella; tapaamisia on mahdollista valvoa tallentavalla kameravalvonnalla tai niin, että vankilan henkilökuntaan kuuluva valvoo tapaamisen kulkua olemalla fyysisesti läsnä. Erityistapauksissa tapaamisissa käytyjä keskusteluita on mahdollista myöskin kuunnella, mikäli se koetaan väärinkäytösten ehkäisemisen puolesta välttämättömäksi. 

Mikäli vanki on sijoitettuna varmuusosastolle, on hänen tapaamisoikeutta mahdollisuus rajata. Tapaamisoikeutta voidaan rajata niin, että tapaamisoikeus vain lähiomaisiin säilyy (puoliso, lapset, vanhemmat, sisarukset jne.) silloin, kun on syytä epäillä, että muiden henkilöiden tapaamisiin sisältyisi lain rikkomista. 

Mikäli vierailijan todetaan salakuljettaneen vankilaan kiellettyjä tavaroita tai aineita, kuten esimerkiksi huumeita, voidaan vierailijalta evätä vierailuoikeus määräajaksi. Määräaika vierailukiellolle voi olla enintään puoli vuotta, mutta vierailukieltoa voidaan tarvittaessa pidentää uusimalla se myöhemmin.

Vangeille on turvattu oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä, mutta vierailuita järjestettäessä ja toteutettaessa on otettava huomioon niitä rajoittavat säännöt. Jokaisella vankilalla on sen lisäksi omat ohjeensa vierailuidensa suhteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa