Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeuden rikkominen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Tapaamisoikeus on lapsen oikeus ja sillä pyritään turvaamaan lapselle mahdollisuus pitää yhteyttä vanhempiinsa sekä tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee pyrkiä tapaamisoikeuden toteuttamiseen yhteisymmärryksessä. Tärkeää on myös huomioida, että tapaamisoikeuden toteuttaminen tulisi suorittaa erityisesti lapsen etua silmällä pitäen. Lain mukaan tapaamisoikeudella pyritään lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Myös lapsen yksilölliset tarpeet on huomioitava. Vanhemmat voivat sopia tapaamisoikeudesta keskenään täysin vapaasti suullisesti tai kirjallisesti. Jos vanhemmat haluavat tehdä täytäntöönpanokelpoisen tapaamisoikeussopimuksen, tulee sopimuksen kuitenkin olla määrämuotoinen ja kirjallinen. Lisäksi sopimus on vahvistettava kunnan sosiaaliviranomaisella. Vahvistamisen jälkeen sopimus voidaan panna täytäntöön samalla tavalla kuin tuomioistuimen antama päätös. Sopimuksen mukaisen tapaamisoikeuden rikkominen voi johtaa tuomioistuinkäsittelyyn ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanoon.

Jos toinen sopimuksen osapuolista rikkoo tapaamisoikeutta, voi rikottu osapuoli hakea tuomioistuimelta sopimuksen täytäntöönpanoa. Tuomioistuin hyväksyy tai hylkää hakemuksen harkintansa mukaan. Käytännössä tuomioistuin turvaa vahvistetun sopimuksen mukaiset oikeudet vanhemmille. Hakemuksen hylkääminen tulee kysymykseen silloin, kun olosuhteet ovat muuttuneet tai muut syyt osoittavat, että olisi lapsen edunvastaista panna sopimus täytäntöön. Täytäntöönpanoa voidaan tehostaa pakkokeinoilla. Uhkasakko voidaan määrätä vanhemmalle, joka rikkoo tapaamisoikeutta. Mahdollista on myös lapsen noutaminen, mikäli pidetään todennäköisenä, ettei tapaamisoikeus muuten toteudu.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Usein käräjäoikeus määrää asian täytäntöönpanosovitteluun, jossa sovittelija järjestää osapuolten välille neuvottelun. Neuvottelussa pyritään löytämään asiaan ratkaisu yhteisymmärryksessä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lasta kuullaan sovittelijan toimesta, mikäli se on mahdollista lapsen kehitys ja ikä huomioon ottaen. Jos sopimusta ei synny täytäntöönpanosovittelussa, käräjäoikeus antaa täytäntöönpanomääräyksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa