Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeus ja yksinhuoltajuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos toisella vanhemmista on lapsen yksinhuoltajuus, hän tekee yksin lasta koskevat päätökset. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi lapsen hoitoon, kasvatukseen ja asuinpaikkaan liittyvät asiat. Lapsella on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus tavata myös sitä vanhempaa, jonka kanssa hän ei asu. Tapaamisoikeus järjestetään yleensä vanhempien välisellä sopimuksella, joka vahvistetaan kunnan sosiaalilautakunnassa. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, tapaamisoikeudesta päättää tuomioistuin. Laissa ei ole säännelty yksityiskohtaisesti sitä, kuinka paljon lapsen tulisi tavata sitä vanhempaansa, jonka kanssa hän ei asu. Laissa ainoastaan painotetaan, että tapaamisoikeutta koskeva asia tulisi ratkaista lapsen edun mukaisesti.  

Vahvistettu tapaamisoikeussopimus sekä tuomioistuimen antama tuomio ovat täytäntöönpanokelpoisia, mikä tarkoittaa sitä, että vanhemmat voidaan tarvittaessa pakkotoimin velvoittaa toimimaan sopimuksen tai tuomion mukaisella tavalla. Tapaamisoikeutta koskevassa sääntelyssä ei ole lähtökohtaisesti eroa sillä, onko kyseessä yhteis- vai yksinhuoltajuus. Täytäntöönpano kuitenkin toimii hiukan eri tavalla riippuen siitä, hakeeko täytäntöönpanoa lapsen huoltaja vai vanhempi, johon lapsella on ainoastaan tapaamisoikeus.

Jos täytäntöönpanoa hakee lapsen huoltaja, joka vaatii lapsen palauttamista itselleen, laissa todetaan seuraavaa. Ensinnäkin tuomioistuin voi hakemuksen johdosta päättää, että vastapuoli velvoitetaan luovuttamaan lapsi hakijalle. Täytäntöönpano voidaan tehdä joko siten, että vastapuoli velvoitetaan luovuttamaan lapsi sakon uhalla taikka siten, että lapsi määrätään noudettavaksi. Lapsen noudettavaksi määräämiselle ei siis ole laissa erityisehtoja, kun kyseessä on huoltoa koskevan päätöksen täytäntöönpano. Nouto on kuitenkin luonnollisesti uhkasakkoa ankarampi toimenpide, joten sitä tulisi käyttää vain silloin, kun uhkasakon arvioidaan olevan riittämätön.

Jos taas täytäntöönpanoa hakee vanhempi, johon lapsella on tapaamisoikeus, päätös pannaan tarvittaessa täytäntöön niin, että hakijan vastapuoli velvoitetaan sallimaan lapsen ja hakijan väliset tapaamiset sekä ryhtymään muihin tarvittaviin toimenpiteisiin tapaamisten toteuttamiseksi. Tässä tapauksessa täytäntöönpano toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että hakijan vastapuoli velvoitetaan sakon uhalla täyttämään mitä päätöksessä on määrätty. Lapsi voidaan määrätä noudettavaksi vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: ensinnäkin on oltava todennäköistä, että tapaaminen muutoin jää toteutumatta, ja lisäksi siihen on oltava lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]