Minilex - Lakipuhelin

Lasten huolto ja tapaamisoikeus

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja lapsen etua silmällä pitäen pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa hyvä hoito ja kasvatus, tarpeellinen valvonta ja huolenpito sekä turvallinen kasvuympäristö. Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden taustalla on siis lapsen etu.

Lapsen huoltajia ovat lapsen vanhemmat tai henkilöt, joille huolto on uskottu tuomioistuimen päätöksellä. Huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajat saavat päättää muun muassa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta, terveydenhuollosta, passista sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Jos huolto on uskottu toiselle vanhemmalle yksin, hän saa päättää näistä lasta koskevista asioista yksin. Kaikki lasta koskevat tiedot annetaan vain huoltajalle, ellei huoltaja ole erikseen antanut lupaa antaa tietoja myös toiselle vanhemmalle. Myös tuomioistuin voi vahvistaa toiselle vanhemmalle oikeuden saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Vanhemmat voivat sopia siitä, että lasten huolto uskotaan joko molemmille vanhemmille yhteisesti tai toiselle vanhemmalle yksin. Vanhemmat voivat sopia siitä, kumman vanhemman luona lapset asuvat, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Lisäksi vanhemmat voivat sopia, että lapsilla on oikeus vanhempien sopimalla tavalla tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona lapset eivät asu. Sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se esitetään vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jossa lapsilla on asuinpaikka. Sosiaalilautakunta ottaa huomioon lasten edun, kun se harkitsee sopimuksen vahvistamista. Myös lasten omat toivomukset voidaan tietyissä tilanteissa ottaa huomioon. Jos kumpikaan vanhemmista ei ole lasten huoltaja, sopimus on jätettävä vahvistamatta. Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan tehdä myös tuomioistuinsovittelussa, jolloin tuomari vahvistaa sopimuksen. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta sopimukseen, voidaan asia ratkaista hakemuksesta käräjäoikeudessa oikedenkäyntimenettelyssä.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa