Minilex - Lakipuhelin

Lasten huolto ja tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja lapsen etua silmällä pitäen pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa hyvä hoito ja kasvatus, tarpeellinen valvonta ja huolenpito sekä turvallinen kasvuympäristö. Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden taustalla on siis lapsen etu.

Lapsen huoltajia ovat lapsen vanhemmat tai henkilöt, joille huolto on uskottu tuomioistuimen päätöksellä. Huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajat saavat päättää muun muassa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta, terveydenhuollosta, passista sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Jos huolto on uskottu toiselle vanhemmalle yksin, hän saa päättää näistä lasta koskevista asioista yksin. Kaikki lasta koskevat tiedot annetaan vain huoltajalle, ellei huoltaja ole erikseen antanut lupaa antaa tietoja myös toiselle vanhemmalle. Myös tuomioistuin voi vahvistaa toiselle vanhemmalle oikeuden saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Vanhemmat voivat sopia siitä, että lasten huolto uskotaan joko molemmille vanhemmille yhteisesti tai toiselle vanhemmalle yksin. Vanhemmat voivat sopia siitä, kumman vanhemman luona lapset asuvat, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Lisäksi vanhemmat voivat sopia, että lapsilla on oikeus vanhempien sopimalla tavalla tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona lapset eivät asu. Sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se esitetään vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, jossa lapsilla on asuinpaikka. Sosiaalilautakunta ottaa huomioon lasten edun, kun se harkitsee sopimuksen vahvistamista. Myös lasten omat toivomukset voidaan tietyissä tilanteissa ottaa huomioon. Jos kumpikaan vanhemmista ei ole lasten huoltaja, sopimus on jätettävä vahvistamatta. Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan tehdä myös tuomioistuinsovittelussa, jolloin tuomari vahvistaa sopimuksen. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta sopimukseen, voidaan asia ratkaista hakemuksesta käräjäoikeudessa oikedenkäyntimenettelyssä.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]