Minilex - Lakipuhelin

Huolto ja tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden taustalla on lapsen etu. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja vanhempien välillä. Lisäksi lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus, tarpeellinen valvonta ja huolenpito, lapselle sopiva koulutus sekä turvallinen kasvuympäristö. Lapsen huoltajalla on oikeus päättää muun muassa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista, kuten uskonnosta, kansalaisuudesta ja terveydenhuollosta. Päättäessään lapsen henkilökohtaisista asioista huoltajan on kuitenkin kiinnitettävä huomiota lapsen mielipiteeseen ja toivomuksiin sekä keskusteltava asiasta lapsen kanssa, jos se on lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden mahdollista.

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet ovat samoja, jotka koskevat lapsen huoltoa. Tapaamisoikeus on siis nimenomaan lapsen oikeus, eikä tapaamisoikeuden täytäntöönpanoon saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa, jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus sovitaan yleensä vanhempien keskenään tekemällä sopimuksella. Tällöin vanhemmat päättävät uskotaanko lapsen huolto molemmille vanhemmille yhteisesti vai toiselle vanhemmalle yksin, kumman vanhemman luona lapsi asuu sekä lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus esitetään vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta keskenään sopimukseen, voidaan asia ratkaista tuomioistuinsovittelussa. Tällöin tuomioistuin vahvistaa sopimuksen. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia voidaan ratkaista myös oikeudenkäynnissä. Tällöin tuomioistuin päättää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tuomioistuin voi uskoa lapsen huollon myös muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmille. Tuomioistuimen on ratkaistava asia ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]