Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetään yleisten säännösten lisäksi huoltajista ja tapaamisoikeudesta, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta oikeudenkäynnistä sekä huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelusta. Laki sisältää lisäksi kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset sekä säännökset lapsen palauttamisesta Haagin sopimuksen nojalla. Vieraassa valtiossa annetun päätöksen vahvistamista ja lapsen palauttamista koskevaa menettelyä koskevat säännökset sisältyvät myös lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Lain soveltamisen ja tulkinnan kannalta on tärkeinä käsitteinä määritelty muun muassa lapsen huolto, tapaamisoikeus ja lapsen huoltajat. Lapsen huollon pääasiallisena tarkoituksena on turvata lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapsen oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa, tai ne henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa