Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeuden noudattaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tapaamisoikeus on lapsen lakisääteinen oikeus ja sen tarkoituksena on turvata lapselle oikeus olla yhteydessä molempiin vanhempiinsa sekä tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Vanhemmat saavat sopia tapaamisoikeudesta vapaasti keskenään. Tarkoituksena on aina kuitenkin sopia asiasta siten, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon. Lapsen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuleekin selvittää lapsen omat toivomukset ja mielipiteet, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Vapaamuotoisen sopimuksen huono puoli on se, että tapaamisoikeuden noudattamisen rikkomisesta ei voida suoraan hakea tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta. Sen sijaan sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus tapaamisoikeudesta on täytäntöönpanokelpoinen samalla tavalla kuin tuomioistuimen antama määräys.

Tapaamisoikeuden noudattaminen on tärkeää ensisijaisesti lapsen oikeuksien kannalta, eikä oikeutta saa rikkoa kevyin perustein. Rikkominen saattaa johtaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanoon, jossa sopimuksen noudattamiseen velvoittamisen lisäksi voidaan määrätä uhkasakko taikka lapsen noutaminen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli tapaamisoikeuden noudattaminen sovitusti tuntuu sopimuksen teon jälkeen lapsen edun vastaiselta, sosiaaliviranomaisen vahvistamaa sopimusta tapaamisoikeudesta taikka tuomioistuimen asiassa antamaa määräystä voidaan muuttaa, jos olosuhteet ovat muuttuneet tai jos muutoin muuttamiseen on aihetta.

Mikäli toinen sopimuksen osapuolista laiminlyö tapaamisoikeuden toteuttamisen, voi sopimuksen tai määräyksen täytäntöönpanoa hakea käräjäoikeudelta. Tuomioistuin harkitsee hakemuksen perusteella täytäntöönpanon tarpeellisuutta ja joko hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Käräjäoikeus voi hylätä hakemuksen, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet tai muut syyt osoittavat, että sopimuksen täytäntöönpano olisi vastoin lapsen etua. Muutoin tuomioistuin hyväksyy hakemuksen ja velvoittaa vastapuolen sallimaan lapsen ja toisen huoltajan väliset tapaamiset. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa