Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeus ja sovittelu

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Tapaamisoikeus on nimenomaan lapsen oikeus ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen vanhempien tulee pyrkiä toteuttamaan tapaamisoikeutta keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja lapsen etua silmällä pitäen. Huomioon tulee ottaa erityisesti muun muassa lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito, turvallinen kasvuympäristö, lapsen itsenäistyminen sekä kasvaminen aikuisuuteen ja vastuullisuuteen.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus voidaan sopia vanhempien keskenään tekemällä sopimuksella, jonka vahvistaa lapsen asuinpaikan sosiaalilautakunta. Jos vanhemmat eivät pääse asiasta sopimukseen, voidaan lapsen huolto ja tapaamisoikeus ratkaista tuomioistuimen päätöksellä. Kolmas vaihtoehto on tuomioistuinsovittelu, joka on ikään kuin näiden kahden vaihtoehdon välimuoto. Tällöin sovittelijana toimii käräjäoikeuden tuomari, joka on perehtynyt perheasioihin. Tuomaria avustaa asiantuntija, joka on yleensä psykologi, lastenpsykiatri tai sosiaalityöntekijä, joka on erikoistunut vanhemmuuteen sekä lapsen kehitykseen ja kasvatukseen. Valtio maksaa kunnalle korvauksen asiantuntijapalveluiden käyttämisestä, joten asiantuntijan käyttäminen on vanhemmille maksutonta. Tuomioistuinsovittelua, samoin kuin tuomioistuinkäsittelyä, haetaan käräjäoikeudelta hakemuksella. Hakemuksen voivat tehdä molemmat vanhemmat yhdessä taikka toinen vanhempi yksin. Sovittelua voidaan hakea suoraan tai sovitteluun voidaan siityä jo vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tuomari voi kysyä asianosaisilta ennen pääkäsittelyn aloittamista, haluavatko asianosaiset siirtyä sovitteluun.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sovittelussa ei noudateta tiettyä kaavaa, vaan asianosaiset keskustelevat asiasta vapaamuotoisesti sovittelijatuomarin ja asiantuntijan avustuksella. Tarkoituksena on päästä sovittelijan ja asiantuntijan avustuksella asiassa yhteisymmärrykseen ja saada aikaan sovinto. Kun sopimus on saatu sovittelussa tehtyä, tuomari vahvistaa sopimuksen, jolloin se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen. Jos asiaa ei saada ratkaistua sovittelussa, voidaan asia ratkaista oikeudenkäynnissä. Tällöin oikeudenkäynnissä toimii tuomarina muu kuin sovittelijatuomari. Sama tuomari ei siis ratkaise asiaa, jonka sovittelussa hän on ollut mukana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa