Minilex - Lakipuhelin

Yhteishuoltajuus ja tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huolto on lapsen oikeus, jonka lapsen huoltajat ovat velvollisia järjestämään. Yhteishuoltajuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltoa koskevat päätökset tehdään yhdessä. Yksittäisistä päätöksistä toinen vanhemmista voi päättä itse, jos toinen ei esteen vuoksi pysty osallistumaan päätöksen tekemiseen. Asia tulee kuitenkin olla vähäpätöinen, eikä koskea mitään sellaista millä on huomattava merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta. Vastuu lapsen jokapäiväisestä huollosta ja arkielämän päätöksenteosta kuuluu sille vanhemmalle, jonka luona lapsi kulloinkin on.

Tapaamisoikeus turvaa sen, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa jonka luona hän ei asu, lapsen vanhemmat sopivat yhdessä tavan, jolla tämä toteutuu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Huoltomuodolla ei ole sinänsä mitään tekemistä tapaamisoikeuden laajuuden kanssa, tapaamissopimus tehdään erikseen ja sen on oltava sosiaalitoimen tai oikeusistuimen vahvistama ollakseen täytäntöönpanokelpoinen ja jotta se turvaa lapsen oikeudet kumpaankin vanhempaan. Tapaamissopimuksen tulee olla tarpeeksi täsmällinen, ajallisesti tarkka ja sen on oltava toteuttamiskelpoinen kummankin vanhemman osalta sekä huomioiden myös vielä lapsen erityispiirteet.

Tapaamisoikeus on lapsen oikeus. Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Myös tätä nuoremman lapsen tahto otetaan huomioon jos hän on kehittynyt niin, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa