Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeus on siis nimenomaan lapsen oikeus eikä vanhempien. Vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja lapsen etua silmällä pitäen pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, myönteiset ja läheiset ihmissuhteet, tarpeellinen valvonta ja huolenpito, turvallinen kasvuympäristö sekä lapsen itsenäistymisen ja aikuisuuteen ja vastuullisuuteen kasvamisen edistäminen ja tukeminen.

Tapaamisoikeussopimus voidaan tehdä vanhempien kesken taikka tuomioistuimen päätöksellä. Vanhempien tekemän tapaamisoikeussopimuksen vahvistaa sosiaalilautakunta. Vanhempien tekemässä sopimuksessa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voidaan sopia siitä, uskotaanko lapsen huolto molemmille vanhemmille yhdessä vai toiselle vanhemmalle yksin, kumman vanhemman luona lapsi asuu sekä millä tavalla lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Kun vanhemmat eivät asu yhdessä, on toinen vanhemmista aina lähivanhempi ja toinen etävanhempi, vaikka lapsen huolto kuuluisi molemmille vanhemmille yhteisesti ja lapsi asuisi vanhemmillaan vuoroviikoin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja sen vahvistaa lapsen asuinpaikan sosiaalilautakunta. Sopimusta vahvistettaessa on otettava huomioon ennen kaikkea lapsen etu. Vanhempien tekemä sopimus on vahvistettava, jos molemmat tai toinen vanhempi ovat lapsen huoltajia eikä ole aihetta olettaa, että ratkaisu olisi vastoin lapsen etua. Ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset. Jos vanhemmat eivät saa tehtyä sopimusta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, voidaan asia ratkaista tuomioistuimessa.

Tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta ei voida panna täytäntöön vastoin lapsen tahtoa, jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta. Täytäntöönpanoon ei myöskään voida ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Tämä johtuu siitä, että tapaamisoikeus on nimenomaan lapsen oikeus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa