Minilex - Lakipuhelin

Riita lapsen tapaamisoikeudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ensisijaisesti lapsen tapaamisoikeudesta olisi tavoitteena sopia lapsen vanhempien välillä. Mikäli lapsen vanhemmilla on kuitenkin erimielisyyksiä ja riitaa lapsen tapaamisoikeudesta ja sen järjestämisestä, voi sopimuksen aikaansaaminen yksimielisesti olla haastavaa.

Erimielisyyksien selvittämiseksi vanhemmat voivat kääntyä kunnan järjestämän maksuttoman ja luottamuksellisen perheasiainsovittelun puoleen. Perheasiainsovittelijoina toimivat usein perheneuvolan tai muun sellaisen sosiaalitoimen työntekijät. Myös muitakin sovittelutoimintaan luvansaaneita vaihtoehtoja on tarjolla, esimerkiksi kirkon perheasioiden neuvottelukeskukset. 

Vanhemmat voivat yhdessä tai erikseen hakea sovittelua myös käräjäoikeudelta. Sovittelu on vapaamuotoista ja toteutetaan yleensä keskusteluin ja neuvotteluin. Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen ja näin saattaa sen täytäntöönpanokelpoiseksi. Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa, että sopimusta rikottaessa se voidaan panna täytäntöön oikeusteitse ja viime kädessä ulosottomiehen avustuksella.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos lapsen vanhemmat ovat kovinkin erimielisiä siitä, miten lapsen tapaamisoikeus tulisi järjestää, voivat vanhemmat kääntyä tuomioistuimen puoleen. Tuomioistuin voi päättää lapsen tapaamisoikeudesta lapsen huollon järjestämisen lisäksi. Kun tuomioistuin päättää tapaamisoikeudesta, täytyy sen antaa tarkempia määräyksiä myös tapaamisen ja luonapidon ehdoista.

Jos lapsen vanhemmat siis ovat riitaisia ja erimielisiä lapsen tapaamisen järjestämisestä, käännytään tuomioistuimen puoleen ja tehdään hakemus asian vireillepanoksi. Tuomioistuin tämän jälkeen ratkaisee tapaamisoikeutta koskevan asian. Tähän tapaamisoikeutta koskevaan asiaan liittyvässä harkinnassa tuomioistuimen täytyy ottaa huomioon lapsen omat toivomukset ja lapsen etu. Tuomioistuimen antama päätös tapaamisoikeusasiassa on täytäntöönpanokelpoinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa