Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huoltajuus avoerossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun lapsen vanhemmat lopettavat avoliittonsa, tulee pohdittavaksi kysymys lapsen huollosta, sekä siitä, miten esimerkiksi lapsen asuminen jatkossa järjestetään. Tuleeko toisesta vanhemmasta etävanhempi, jatkuuko yhteishuoltajuus ja asuuko lapsi vuoroviikoin kummankin vanhemman luona? Esimerkiksi nämä kysymykset nousevat esiin silloin, kun lapsen vanhemmat päättävät erota ja purkaa yhteistaloutensa. Määräävänä tekijänä huoltajuusasioissa tulisi olla aina lapsen etu.

Kun vanhemmat eroavat, heillä on lähtökohtaisesti oikeus keskenään sopia lapsen huoltoon liittyvistä asioista. Jos vanhemmat pääsevät yhteisymmärrykseen sopimalla esimerkiksi lapsen huoltoon liittyvistä asioista, mutta toinen vanhempi ei siitä huolimatta sopimusta noudata, ei tehtyä sopimusta voi sinänsä panna oikeusteitse täytäntöön eli vanhempaa ei voida väkisin velvoittaa noudattamaan sopimusta.

Ehkäistääkseen tällaisen tilanteen syntymistä, lapsen huoltoon liittyvät sopimukset olisi aina hyvä vahvistaa viranomaisen toimesta. Vanhemmilla on mahdollisuus tehdä lastenvalvojan luona kirjallinen sopimus esimerkiksi lapsen huollon määrätytymisestä ja elatusvelvollisuudesta. Tämän jälkeen se tulisi saattaa sosiaalilautakunnalle vahvistusta varten. Mikäli tämän jälkeen ristiriitoja lapsen huoltoon liittyen tulee tai jos toinen huoltaja ei noudata sopimusta, voidaan turvautua oikeudellisiin toimiin. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli huoltajat ovat eri mieltä lapsensa asioista, on heidän mahdollista hakeutua kunnalliseen tai muuhun perheasiainsovitteluun tai tuomioistuinsovitteluun käräjäoikeudessa.

Jos huoltajat eivät edes sovittelun avulla pääse yhteisymmärrykseen lastansa koskevissa asioissa, voi käräjäoikeus hakemuksesta tehdä asiasta päätöksen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa