Minilex - Lakipuhelin

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lapsen vanhemmat voivat sopia myös keskinäisellä sopimuksella lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimuksessa voidaan sopia lapsen yhteishuollosta tai yksinhuollosta, jolloin lapsen huolto kuuluu yksin toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä, voidaan sopia lapsen asuinpaikasta ja määrätä siitä, kumman luona lapsi tulee asumaan. Tällöin voidaan sopia myös tapaamisjärjestelyistä ja yhteydenpidosta lapsen ja etävanhemman välillä.

Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on vahvistettava lapsen asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunnalla. Sopimus on vahvistettava vanhempien sopimalla tavalla, jos ainakin toinen vanhemmista on lapsen huoltaja. Vahvistamisen edellytyksenä on kuitenkin, että sopimus on lapsen edun mukainen. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen, jos ei ole aihetta olettaa, että ratkaisu olisi vastoin lapsen etua.

Lapsen oma mielipide ja toivomukset tulee ottaa huomioon silloin, jos vanhemmat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen tai jos lapsi on muun kuin huoltajansa hoidettavana taikka jos sitä muutoin on pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena. Tämä on kuitenkin mahdollista vain sikäli kuin lapsen ikä ja kehitystaso antaa myöten.

Vahvistettu sopimus on voimassa ja voidaan panna täytäntöön, kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Sopimus on siis pantavissa täytäntöön pakkotoimenpitein, mikäli sitä ei täytetä vapaaehtoisesti. Sopimusta voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteet ovat muuttuneet sopimuksen vahvistamisen jälkeen tai jos siihen on muutoin aihetta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »