Minilex - Lakipuhelin

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Lapsen vanhemmat voivat sopia myös keskinäisellä sopimuksella lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimuksessa voidaan sopia lapsen yhteishuollosta tai yksinhuollosta, jolloin lapsen huolto kuuluu yksin toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä, voidaan sopia lapsen asuinpaikasta ja määrätä siitä, kumman luona lapsi tulee asumaan. Tällöin voidaan sopia myös tapaamisjärjestelyistä ja yhteydenpidosta lapsen ja etävanhemman välillä.

Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on vahvistettava lapsen asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunnalla. Sopimus on vahvistettava vanhempien sopimalla tavalla, jos ainakin toinen vanhemmista on lapsen huoltaja. Vahvistamisen edellytyksenä on kuitenkin, että sopimus on lapsen edun mukainen. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen, jos ei ole aihetta olettaa, että ratkaisu olisi vastoin lapsen etua. Lapsen oma mielipide ja toivomukset tulee ottaa huomioon silloin, jos vanhemmat eivät pääse asiasta yksimielisyyteen tai jos lapsi on muun kuin huoltajansa hoidettavana taikka jos sitä muutoin on pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena. Tämä on kuitenkin mahdollista vain sikäli kuin lapsen ikä ja kehitystaso antaa myöten.

Erimielisyyksien selvittämiseksi vanhemmat voivat kääntyä kunnan järjestämän maksuttoman ja luottamuksellisen perheasiainsovittelun puoleen. Perheasiainsovittelijoina toimivat usein perheneuvolan tai muun sellaisen sosiaalitoimen työntekijät. Myös muitakin sovittelutoimintaan luvansaaneita vaihtoehtoja on tarjolla, esimerkiksi kirkon perheasioiden neuvottelukeskukset. 

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vahvistettu sopimus on voimassa ja voidaan panna täytäntöön, kuten tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös. Sopimus on siis pantavissa täytäntöön pakkokeinoin, mikäli sitä ei täytetä vapaaehtoisesti. Sopimusta voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteet ovat muuttuneet sopimuksen vahvistamisen jälkeen tai jos siihen on muutoin aihetta.

Vanhemmat voivat yhdessä tai erikseen hakea sovittelua myös käräjäoikeudelta. Sovittelu on vapaamuotoista ja toteutetaan yleensä keskusteluin ja neuvotteluin. Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen ja näin saattaa sen täytäntöönpanokelpoiseksi. Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa, että sopimusta rikottaessa se voidaan panna täytäntöön oikeusteitse ja viime kädessä ulosottomiehen avustuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa