Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeus ulkomailla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tapaamisoikeuden toteuttaminen ulkomailla saattaa olla hankalaa, mutta on yleensä silti järjestettävissä. Tässä artikkelissa käsitellään tapaamisoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä tilanteissa, jossa tapaamisoikeudella on kansainvälinen ulottuvuus.

Kansainvälisissä tilanteissa huomioonotettava lainsäädäntö voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Ensinnäkin jokaisessa valtiossa on oma kansallinen lainsäädäntönsä, joka sisältää säännöksiä myös kansainvälisten tilanteinen varalta. Suomessa tärkeimmät kansalliset lait ovat laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Eri valtioiden kansainvälisiä tilanteita koskeva lainsäädäntö saattaa myös olla keskenään ristiriidassa. Kansallisen lainsäädännön lisäksi sovellettavaksi tulee EU-lainsäädäntö, ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa erityisesti Bryssel II a -asetus. Kolmanneksi on otettava huomioon kansainväliset sopimukset, kuten Haagin lastensuojelusopimus sekä Haagin lapsikaappaussopimus.

Lisäksi kansainvälisissä tilanteissa täytyy lähtökohtaisesti selvittää kolme asiaa. Ensinnäkin täytyy ratkaista, minkä valtion lainsäädäntö tilanteeseen soveltuu. Toiseksi täytyy selvittää, minkä valtion tuomioistuin on tilanteessa toimivaltainen ja kolmanneksi on selvitettävä, millä edellytyksillä toisessa valtiossa annettu päätös voidaan tunnustaa, julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi ja panna täytäntöön. Päätöksen täytäntöönpanolla tarkoitetaan sitä, että osapuoli velvoitetaan toimimaan päätöksen mukaisesti. Tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpanolla tarkoitetaan siis esimerkiksi sitä, että osapuoli velvoitetaan sallimaan tapaamiset sakon uhalla tai lapsi määrätään noudettavaksi.

Tapaamisoikeutta koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin on yleensä lapsen asuinpaikan tuomioistuin. Tämä on lähtökohtana suomalaisessa lainsäädännössä, Bryssel II a –asetuksessa sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Tuomioistuimet soveltavat lähtökohtaisesti asiaa ratkaistessaan oman valtionsa lakia. Tähän voidaan kuitenkin yleensä tehdä poikkeuksia, jos asialla on läheinen yhteys vieraaseen valtioon. Tällöin myös tuon valtion laki voidaan ottaa huomioon, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Lähtökohtaisesti EU-jäsenvaltiot sekä Haagin lastensuojelusopimukseen liittyneet valtiot tunnustavat toistensa päätökset ilman eri menettelyä. Lisäksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa todetaan, että toisessa valtiossa annettu päätös lähtökohtaisesti tunnustetaan Suomessa. Tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta voidaan kuitenkin kieltäytyä, jos se esimerkiksi olisi selvästi vastoin kyseisen valtion oikeusjärjestyksen perusperiaatteita.

Jos haluat lisätietoa tapaamisoikeudesta ulkomailla, lakimiehemme vastaavat mielellään kysymyksiisi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]