Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta jättäminen - KKO:2014:101


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Tutkimatta jättäminen
    Oikeusvoima
    Res judicata
    Vahingonkorvaus

Tapauksessa KKO 2014:101 käräjäoikeus oli jättänyt tutkimatta Nordean kommandiittiyhtiöön kohdistaman vahingonkorvausvaatimuksen talousrikosasian oikeudenkäynnin yhteydessä. Käräjäoikeus oli perustellut ratkaisuaan sillä, että kommandiittiyhtiö oli jo käräjäoikeuden aiemmin antamalla yksipuolisella tuomiolla velvoitettu suorittamaan Nordealla pankkitakauksen vastasitoumuksen perusteella yli 10 000 euroa. Käräjäoikeuden mukaan asia oli jo ratkaistu eikä Nordealla ollut enää oikeussuojan tarvetta asiassa. Nordea valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Nordea valitti edelleen korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian käräjäoikeuteen uutta käsittelyä varten. Korkeimman oikeuden mukaan alemmat oikeusasteet eivät olisi saaneet jättää tutkimatta Nordean vahingonkorvausvaatimusta. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että Nordean vahingonkorvausvaatimus perustui eri seikkoihin ja tapahtumiin kuin yksipuoliseen tuomioon johtaneessa oikeudenkäynnissä esitetyt vaatimukset. Aiemmassa oikeudenkäynnissä Nordea oli vaatinut korvausta pankkitakauksen vastasitoumuksen perusteella ja kysymyksessä olevassa oikeudenkäynnissä Nordean vaatimus oli perustunut vahinkoon, joka oli aiheutunut kommandiittiyhtiön maksukyvyttömyydestä ja siihen johtaneesta vastuunalaisen yhtiömiehen menettelystä. Korkein oikeus totesi lisäksi, että Nordealla oli oikeussuojan tarve saada vahingonkorvausvaatimus tutkituksi.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »