Minilex - Lakipuhelin

Työriitalaki ja asianomistaja-käsite - KKO:2014:71

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työriitojen sovittelusta annetun lain rikkominen
    Syyteoikeus
    Asianomistaja

Tapauksessa KKO 2014:71 kysymys asianomistaja-käsitteen alasta työriidoissa. Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta työriitalain rikkomisesta sillä perusteella, että tämä oli Toimihenkilöunionin TU ry:n puheenjohtajana velvoittanut yhtiöiden toimihenkilöitä pitämään työnseisauksia, joista ei ollut annettu lain vaatimaa ennakkoilmoitusta valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolille. A oli väittänyt, ettei syytettä tullut tutkia, koska työriidan vastapuoli eli Teknologiateollisuus ry ei ollut ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi. Käräjäoikeuden mukaan syyte voitiin tutkia, koska vahinkoa kärsineitä yhtiöitä voitiin pitää asianomistajina ja ne olivat tehneet rikosilmoituksen. A oli valittanut hovioikeuteen, joka oli kumonnut käräjäoikeuden tuomion ja jättänyt syytteen tutkimatta. Yhtiöt olivat valittaneet korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden päätöksen lopputulosta, koska syytettä ei tullut tutkia. Korkeimman oikeuden mukaan yhtiöitä ei voitu pitää asianomistajina sen vuoksi, että ne eivät olleet työriidan vastapuolia, joiden kanssa työriidasta on neuvoteltava ja joita varten työnseisauksen ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty. Yhtiöillä oli lisäksi käytössään riittävät oikeussuojakeinot, koska niillä oli oikeus esittää vahingonkorvausvaatimuksia.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa