Minilex - Lakipuhelin

Tapaturmakorvaus ja oikeudenkäyntimenettely - KKO:2014:90


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Tapaturmakorvaus
    Oikeudenkäyntimenettely
    Suullinen käsittely

Ratkaisu KKO:2014:90 koski tapaturmakorvausta sekä suullisen käsittelyn toimittamista. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, oliko vakuutusoikeus menetellyt asiassa oikein, kun se oli katsonut asian ratkaisemisen olevan mahdollista ilman suullisen käsittelyn toimittamista. Tapauksessa A:lle oli sattunut tapaturma työaikana hänen nostaessa raskasta laatikkoa autosta. Tapaturmailmoituksessa sekä A:ta tapaturman jälkeen hoitaneen lääkärin merkintöjen mukaan tapaturma oli sattunut siten, että A:n vasen jalka oli livennyt, kun hän oli nostanut laatikkoa autosta ja tämän jälkeen A oli alkanut tuntea vihlovaa kipua olkapäässään. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta oli päätöksessään hylännyt A:n vaatimuksen olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämän aiheuttamasta työkyvyttömyyden sekä hoitokulujen korvaamisesta, koska sen mukaan tapaturmassa ei annettujen selvitysten perusteella ollut riittävän suurta ulkoista voimaa, joka olisi voinut aiheuttaa olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämän. A haki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen muutosta vakuutusoikeudelta. A vetosi siihen, että häneltä oli jäänyt aikaisemmin kertomatta se, että tapaturman sattuessa hän oli jalan lipeämisen lisäksi ottanut oikealla kädellä vastaan, jotta hän ei kaatuisi maahan. A vaati, että asiassa toimitettaisiin suullinen käsittely. Vakuutusoikeus kuitenkin hylkäsi A:n valituksen katsoen, että A:n muutettua kuvausta vahinkotapahtumasta ei voitu pitää uskottavana ja kuuleminen olisi ilmeisen tarpeetonta. Muutoksenhaussa Korkeimpaan oikeuteen A vaati, että vakuutusyhtiön päätös kumotaan ja vakuutusyhtiö velvoitetaan korvaamaan olkapään kiertäjäkalvosinjänteen repeämän aiheuttaman työkyvyttömyyden sekä hoitokulut. A vaati myös suullisen käsittelyn toimittamista vakuutusoikeudessa. Vakuutusoikeuslain 16 §:n 2 momentin ja hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan vakuutusoikeuden on toimitettava suullinen käsittely yksityisen asianosaisen pyytäessä sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että oikeus suulliseen käsittelyyn tulisi olla ainakin yhdessä asteessa ja suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen voisi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisten syiden vuoksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että suullista käsittelyä ei välttämättä tarvitse toimittaa esimerkiksi silloin, kun selvitetään erittäin teknisluontoisia kysymyksiä. Korkein oikeus totesi korvauskysymyksen ratkaisulla olevan huomattava merkitys A:lle. Korkeimman oikeuden mukaan asiassa esitetyssä lääketieteellisessä selvityksessä ei ollut sellaista tietoa, joka pelkästään olisi antanut riittävän perusteen A:n valituksessa vakuutusoikeudelle esittämän tapahtumainkuvauksen uskottavuuden arviointiin. Korkein oikeus katsoi suullisen käsittelyn toimittamisen olevan tarpeellinen vammamekanismin selvittämisen ja syy-yhteyskysymyksen ratkaisemisen vuoksi. Korkein oikeus viittasi perusteluissaan myös suullisen käsittelyn toimittamista puoltavaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Korkein oikeus kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti asian vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn toimittamista varten.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »