Minilex - Lakipuhelin

Puutteellinen haastehakemus ja tutkimatta jättäminen - KKO:2012:23

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen
    Rikosasia
    Tutkimatta jättäminen
    Syytteen yksilöinti

Tapauksessa KKO 2012:23 käräjäoikeus oli rikosasian valmistelussa antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta A:han kohdistuvan syytteen siltä osin kuin se koski törkeää petosta, sillä haastehakemuksessa ei ollut nimetty teon asianomistajia. Käräjäoikeus ei ollut liittänyt päätökseensä valitusosoitusta, sillä sen mukaan tutkimattajättämispäätös ei ollut lopullinen ratkaisu, josta saisi lain mukaan valittaa. Syyttäjät olivat hakeneet muutosta kantelemalla hovioikeuteen, joka oli katsonut käräjäoikeuden päätöksen valituskelpoiseksi ja tutkinut muutoksenhakemuksen valituksena. Hovioikeus oli kumonnut käräjäoikeuden päätöksen ja palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeus ei ollut kuullut A:ta. A oli valittanut korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. Koska A:ta ei ollut kuultu hovioikeudessa, korkein oikeus kuuli A:ta ennen ratkaisunsa tekemistä. Korkeimman oikeuden mukaan käräjäoikeuden ratkaisu oli valituskelpoinen ja asia voitiin palauttaa käräjäoikeuteen uutta käsittelyä varten siitä huolimatta, että syytekohdassa ei ollut yksilöity väitetyn teon asianomistajia. Korkein oikeus korosti sitä, että rangaistusvaatimus oli asianomistajien nimien puutteesta huolimatta yksilöity niin täsmällisesti, että teko erottui kaikista muista rikoksista ja A pystyi asianmukaisesti puolustautumaan rangaistusvaatimusta vastaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa