Minilex - Lakipuhelin

Puolustajan määrääminen pidätettynä olevalle henkilölle - KKO:2012:104

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Puolustaja

Ratkaisussa KKO:2012:104 oli kysymys siitä, oliko rikoksesta epäillylle A:lle määrättävä puolustaja, kun hän oli hakenut käräjäoikeudelta puolustajan määräämistä ollessaan pidätettynä. A oli kuitenkin vapautunut jo seuraavana päivänä ollen pidätettynä yhden vuorokauden. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan epäillyn pyynnöstä hänelle on määrättävä puolustaja, jos hän on pidätettynä tai vangittuna. Tuomioistuimella on näin ollen velvollisuus määrätä puolustaja riippumatta asian laadusta tai puolustajan tosiasiallisesti tarpeesta, mikäli pidätetty tai vangittu pyytää puolustajan määräämistä. Pidätetyn tai vangitun oikeutta puolustajaan on perusteltu sillä, että pidätetyllä tai vangitulla henkilöllä on heikot mahdollisuudet puolustuksen järjestämiseen. Hänen voi olla myös ylivoimaisen vaikeaa hankkia todistusaineistoa. Korkein oikeus totesi, että A oli 12.11.2010 Helsingin käräjäoikeuteen saapuneessa hakemuksessaan todennut olevansa epäiltynä ja pidätettynä rikosepäilyä koskevassa asiassa. Hakemuksessaan hän on pyytänyt asianajaja B:n määräämistä hänen puolustajakseen 11.11.2010 alkaen. Korkeimman oikeuden mukaan A:lle on tullut määrätä asiassa puolustaja hänen pidätettynä ollessaan esittämänsä pyynnön johdosta. Korkeimmassa oikeudessa A oli pyytänyt asianajaja B:n määräämistä hänen puolustajaksi 11.11.2010 -12.11.2010 kello 13.05 väliselle ajalle. Korkeimman oikeuden mukaan oli arvioitava sitä, voitiinko A:lle määrätä puolustaja hänen pyytämällä tavalla jo aikaisemmasta ajankohdasta eli 11.11.2010 alkaen, eikä hakemuspäivästä eli 12.11.2010 lukien. Korkein oikeus totesi puolustajan määräämisen perustuvan siihen, että A on ollut pidätettynä. Korkeimman oikeuden mukaan edellytykset puolustajan määräämiselle olivat olleet olemassa A:n pidättämisestä eli 11.11.2010 lähtien. Asianajaja B oli myös ottanut asian vastaan 11.11.2010. Näin ollen korkein oikeus määräsi asianajaja B:n A:n puolustajaksi A:n pyytämällä tavalla 11.11.2010 - 12.11.2010 kello 13.05 väliseksi ajankohdaksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa