Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittely, kuuleminen ja ylimääräinen muutoksenhaku - KKO:2012:22


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu

Ratkaisussa KKO:2012:22 käsiteltiin oikeudenkäyntimenettelyä. A oli pyytänyt käräjäoikeudessa pääkäsittelyn peruuttamista rikosasiassa, koska hänellä ei ollut tarpeeksi aikaa tai edellytyksiä järjestää puolustustaan. Käräjäoikeus hylkäsi pyynnön ja tuomitsi A:n rangaistukseen. A valitti tuomiosta hovioikeuteen ja hovioikeus A:n vaatimuksesta järjesti pääkäsittelyn, johon A oli kutsuttu tulemaan henkilökohtaisesti. A ei saapunut pääkäsittelyyn. A:n asiamies saapui pääkäsittelyyn ja pyysi sen toimittamista. Tästä huolimatta hovioikeus jätti asian sillensä kaikilta osin. A valitti päätöksestä Korkeimpaan oikeuteen.

KKO:n tuli ratkaista, oliko hovioikeus toiminut oikein jättäessään A:n valituksen sillensä, koska A ei ollut saapunut paikalle pääkäsittelyyn. KKO tutki asian kanteluna.

Hovioikeudessa oli ollut kyse siitä, oliko A pystynyt asianmukaisella tavalla valmistella puolustustansa ja tuliko asia sen vuoksi palauttaa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi sekä oliko käräjäoikeus voinut arvioida esitetyn näytön väärin. Hovioikeus oli päätynyt jättämään sillensä koko A:n valituksen, koska hän oli ollut ilmoittamatta estettä poissa pääkäsittelystä. Hovioikeus oli tulkinnut asiaa niin, että A:ta tarvittiin henkilökohtaisesti pääkäsittelyssä kuultavaksi, jotta koko valitus voitaisiin tutkia. Hovioikeus ei ollut ottanut kantaa A:n väitteisiin, jotka koskivat asian palauttamista käräjäoikeuteen uudelleen tutkittavaksi ja A:n riittämättömiä mahdollisuuksia puolustautua käräjäoikeudessa.

KKO:n mukaan mahdollisuus asianmukaiseen puolustautumiseen lukeutuu keskeisimpiin rikosoikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden edellytyksiin ja tuomioistuimen tulee valvoa sitä myös omasta aloitteestaan. A oli tehnyt asiassa väitteen siitä, että hän ei ollut saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä käräjäoikeudessa, koska hänelle ei ollut varattu tarpeeksi aikaa puolustuksen hoitamiseen ja lisäksi hän oli vaatinut asian palauttamista käräjäoikeuteen. KKO:n mukaan tällainen vaatimus ja väite eivät vaadi A:n henkilökohtaista kuulemista, sillä hovioikeudessa pääkäsittelyssä paikallaollut A:n asiamies olisi voinut valvoa A:n etua tämän osalta. Siten KKO:n mukaan hovioikeus olisi voinut antaa perustellun ratkaisun A:n väitteistä palauttaa asia käräjäoikeuteen ja oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, siitä huolimatta, että A ei ollut henkilökohtaisesti tullut pääkäsittelyyn. KKO päätti, että A:n asia palautetaan hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »