Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa ja tarkastusperuste - KKO:2013:66

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Jatkokäsittelylupa
    Tarkistusperuste

Ratkaisussa KKO:2013:66 oli kyse jatkokäsittelylupaharkinnasta. Tapauksessa A oli valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta mutta hovioikeus ei ollut antanut jatkokäsittelylupaa. KKO ei ollut muuttanut hovioikeuden päätöstä.

KKO:ssa piti arvioida A:n vetoamia valitusperusteita sekä muutosperusteeseen että tarkistusperusteeseen vetoamista. Muutosperuste perustuu näytön arvioinnin virheellisyyteen. KKO lausui tapauksessa, etteivät A:n esittämät väitteet riittäneet horjuttamaan käräjäoikeudessa esitetyn näytön uskottavuutta niin, että käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen oikeellisuutta olisi perusteltua aihetta epäillä. Tarkistusperustetta ratkaistaessa tutkitaan tuomion perusteluja ja niiden puutteellisuutta, ristiriitaisuutta tai epäselvyyttä. KKO katsoi tapauksessa, ettei tarkistusperusteelle ole aihetta, koska käräjäoikeuden ratkaisun perustelut eivät olleet sillä tavalla puutteellisia, ettei niiden perusteella voisi arvioida annetun ratkaisun oikeellisuutta. Siten valittajan esittämällä väitteellä siitä, että tietyt hänen todisteensa olisivat pitäneet ottaa mukaan käräjäoikeuden ratkaisun perusteluihin ei ollut sellaista vaikutusta, että ilman niitä, ratkaisun lopputulos ei vaikuttaisi olevan oikea. Tapauksessa käräjäoikeuden perustelut olivat siten asiassa edelletyllä tavalla kattavat.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa