Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa ja asuntokauppa - KKO:2012:44


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Jatkokäsittelylupa
    Muutosperuste
    Taloudellinen virhe
    Hinnanalennus

Ratkaisussa KKO:2012:44 käsiteltiin jatkokäsittelylupaa asuntokauppa-asiassa. A oli myynyt B:lle asunnon hallintaan oikeuttava osakkeet mutta niihin kuulunut osuus asunto-osakeyhtiön lainasta oli merkitty liian pieneksi kauppakirjaan. B oli vaatinut hinnanalennusta käräjäoikeudessa kauppahinnasta mutta käräjäoikeus oli hylännyt kanteen. Hovioikeus ei ollut myöntänyt jatkokäsittelylupaa asiassa.

KKO:n ratkaistavaksi tuli, olisiko hovioikeuden pitänyt myöntää jatkokäsittelylupa. Jatkokäsittelylupa on oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan myönnettävä, jos ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Lisäksi asuntokauppalain 6 luvun 20 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos myyjä ennen kaupantekoa on antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle kuuluvasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta tilasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Saman lain mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullinen hinnanalennus.

Asiassa käräjäoikeus oli tulkinnut, että B:lle oli muodostunut enemmän vastattavaa lainaosuutta kuin mitä kauppakirjassa oli mainittu ja siten tieto lainasta oli ollut virheellinen. Käräjäoikeuden mukaan hinnanalennukseen oikeutta ei kuitenkaan ollut. KKO totesi ratkaisevaa olevan asuntokauppalain 6 luvun 20 §:n 1 momentin 1 kohdan kannalta, oliko virheellinen tieto vaikuttanut tehtyyn kauppaan. Siten KKO:n mukaan kyse ei ole vain siitä, olisiko B kieltäytynyt kaupasta tietäessään lainan todellisen määrän, vaan myös siitä, olisiko tieto vaikuttanut kaupan ehtoihin ja millaisiksi nämä ehdot olisivat muodostuneet oikeaan tietoon pohjautuen. Asiassa käräjäoikeus ei ollut ottanut kantaa edellisistä viimeiseen kysymykseen ollenkaan. Siten KKO oli katsonut käräjäoikeuden tuomion ja valituksen perusteella olevan epäselvää, oliko käräjäoikeuden arviointi taloudellisen virheen osalta kaupassa oikea. Siksi KKO:n mukaan tuomion lopputuloksen oikeellisuutta on aihetta epäillä ja hovioikeuden olisi tullut antaa jatkokäsittelylupa A:lle.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »