Minilex - Lakipuhelin

Avustajan oikeus saada valtion varoista palkkio sekä korvaus matkakuluista - KKO:2013:61

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Avustajan palkkio

Ratkaisu KKO:2013:61 koski syytetylle oikeusapulain nojalla määrätyn avustajan oikeutta saada palkkiota valtion varoista sekä matkakulujen korvausta vankilaan päämiehen luokse tehdyn neuvottelukäynnin vuoksi, joka liittyi tapon yritystä koskevaan asiaan.

Tapauksessa oikeusapua korvauksetta saavalle A:lle oli tapon yritystä koskevassa asiassa määrätty oikeudenkäyntiavustajaksi oikeustieteen kandidaatti T.B. A:ta avusti käräjä- ja hovioikeuden pääkäsittelyissä T.B:n sijasta kuitenkin oikeustieteen maisteri J.N. J.N. esitti hovioikeudelle palkkiovaatimuksen, jossa hän pyysi palkkiota ja matkakulujen korvausta valtion varoista muun muassa siksi, että hän oli tehnyt neuvottelukäynnin vankilaan A:n luokse viikko aikaisemmin ennen hovioikeuden pääkäsittelyn toimittamista. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi J.N:n pyynnön katsoen, että tapauksessa asian hoitaminen ei edellyttänyt A:n ja avustajan tapaamista ennen hovioikeuden pääkäsittelyä. Hovioikeus perusteli tätä sillä, että T.B oli neuvotellut jo aikaisemmin A:n kanssa poliisivankilassa päivänä, jolloin käräjäoikeuden tuomio oli julistettu sekä laatinut valituksen.

Oikeustieteen kandidaatti T.B:lle myönnettiin valituslupa. Hän vaati valtion varoista maksettavaa palkkiota neuvottelukäynnin vuoksi sekä korvausta matkakuluista. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siten siitä, voitiinko J.N:n A:n luokse tekemää neuvottelukäyntiä pitää asian hoitamisen kannalta tarpeellisena ja sellaisena toimenpiteenä, joka oikeuttaisi valtion varoista maksettavaan palkkioon ja matkakulujen korvaukseen.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Oikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaan yksittäisessä asiassa oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Korkein oikeus on viitannut perusteluissaan oikeusapulain esitöihin (HE 82/2001 vp s. 81), joiden mukaan tarpeellisina toimenpiteinä olisi mahdollista pitää sellaisia toimenpiteitä, joihin henkilö, joka on kykeneväinen maksamaan itse oikeusapunsa, normaalisti ryhtyisi. Korkeimman oikeuden mukaan arvioitaessa avustajan toimenpiteiden tarpeellisuutta ja korvattavuutta on kiinnitettävä huomiota myös sääntelyyn, joka koskee rikoksesta syytetyn puolustautumismahdollisuuksien turvaamista.

Korkein oikeus totesi A:n olleen syytettynä vakavasta rikoksesta sekä tuomitun pitkään vankeusrangaistukseen. Korkein oikeus katsoi A:n puolustusmahdollisuuksien asianmukaisen toteutumisen edellyttäneen mahdollisuutta neuvotella avustajan kanssa ennen hovioikeuden pääkäsittelyä. Korkeimman oikeuden mukaan riittävänä ei olisi voitu pitää lyhyttä käräjäoikeuden tuomion julistamisen jälkeen käytyä neuvottelua poliisivankilassa. Korkein oikeus myös katsoi, että neuvottelun jättäminen vasta hovioikeuden pääkäsittelypäivän tapaamiselle ei olisi ollut perusteltua ottaen huomioon asian laatu. Korkein oikeus päätti edellä mainituilla perusteilla J.N:n A:n luokse poliisivankilaan neuvottelun vuoksi tekemän käynnin olleen tarpeellinen asian hoitamiseksi ja katsoi näin ollen neuvottelukäynnin olleen valtion varoista korvaukseen oikeuttava toimenpide.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa