Miten voi hakea menetetyn määräajan palautusta? Onko tähän olemassa jokin valmis kaavake vai tehdäänkö se vapaamuotoisella hakemuksella?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään, hakea muutosta tai takaisinsaantia taikka ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä, tai joka muutoin esittää hakemuksensa tueksi erittäin painavia syitä, voidaan hakemuksesta palauttaa menetetty määräaika.

Menetetyn määräajan palauttamista tulee hakea kirjallisesti 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, jona määräaika päättyi. Hakemus tehdään hovioikeudelle, jos hakemus koskee määräajan palauttamista jonkin toimenpiteen tekemiseksi käräjäoikeudessa tai muutoksen hakemiseksi käräjäoikeuden tuomioon. Muutoin hakemus tehdään korkeimmalle oikeudelle. Hakemus tehdään korkeimmalle oikeudelle myös silloin, kun käräjäoikeuden ratkaisusta haetaan muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta.

Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimuksen perusteet sekä ne todisteet, joihin vaatimus nojautuu. Hakemukseen liitetään lisäksi tuomio, johon menetettyä määräaikaa haetaan palautettavaksi sekä ne kirjalliset todisteet, joihin viitataan.

Hallinto-oikeuden ratkaisusta menetetyn määräajan palauttamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hakemus on tällöinkin tehtävä 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Menetetyn määräajan palauttamista on haettava viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun määräaika päättyi. Erityisen painavista syistä määräaika voidaan palauttaa sen jälkeenkin.

Tällöinkin hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemus on osoitettava asian ratkaisevalle viranomaiselle, ja hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet. Hakemukseen on liitettävä lisäksi päätös, jota hakemus koskee, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä ne asiakirjat, joihin hakemus nojautuu.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »