Rikoslain 4 luvun 4 pykälässä säädetään oikeudesta hätävarjeluun. Laki ei ota kantaa siihen, mitä oikeushyviä vastaa (esim. henki, ruumiillinen koskemattomuus, vapaus) oikeudeton hyökkäys voi kohdistua.

Kunnia on luonnolliselle henkilölle kuuluva oikeushyvä, jota voi oikeudettomasti loukata, sillä tästä loukkauksesta on säädetty rangaistus rikoslain 24 luvun 9 pykälässä. Voitko siis teoriassa tarpeellisena puolustustekon tukkia toisen suun tai muulla tavalla estää henkilöä, mikäli tämä esittää sinusta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä sinulle taikka sinuun kohdistuvaa halveksuntaa? Voiko kunniaansa puolustaa hätävarjeluna?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hätävarjelu voi olla puolustusteko, joka on välttämätön välittömästi tai jo aloitetun oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi (RL 4:4). Se ei saa ylittää sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. Laissa ei aseteta kuitenkaan rajoitteita oikeudellisille intresseille, joita voidaan suojella hätävarjelulla. Käytännössä suojeltavia arvoja ovat esimerkiksi henki, terveys, vapaus, omaisuus, ruumiillinen koskemattomuus ja kotirauha.

Vaikka rajoitteita suojattaville oikeushyville ei ole asetettu, soveltamisalaa määrittää vaatimus hätävarjeluteon tarpeellisuudesta ja käytettävien keinojen suhteellisuudesta. Hätävarjelulla voidaan suojella myös omaa tai toisen kunniaa. Maineen puolustaminen ei silti ole kannattavaa, koska puolustustekoa arvioidaan tekokokonaisuuden kannalta. Jos joku esimerkiksi puhetta pitäessään on juuri aikeissa loukata toista halventavalla nimityksellä, hyväksyttävä puolustustekona ei voi kokonaisarvioinnin kannalta pitää nyrkillä lyömistä puheen keskeyttämiseksi. Sen sijaan puolustautua voi ottamalla mikrofonin pois puhujalta. Tämä siksi, että toisen henkilön ruumiin koskemattomuus on suurempi ja painavampi oikeushyvä kuin toisen henkilön kunnia.

Vastaten kysymykseenne: toista ei voi lyödä estääkseen kunnianloukkauksen. Henkilön kunnian on suojeltava oikeushyvä ja suojeleminen tulee suhteuttaa puolustustekoon.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »