Onko toisesta väkisin kiinnipitäminen ja ulospääsyn estäminen asunnosta jollain lailla rangaistavia tekoja? Jos ihminen pyytää että päästä irti ja haluaisi lähteä mutta toinen henkilö ei päästä ulos, vaikka olisi kyse vain tunnista jolloin kieltäminen tapahtuu?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Rikoslakiin sisältyy vapaudenriistoa koskeva rangaistussäännös, jonka mukaan rangaistavaa on sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä. Lainkohdan mukaan vapaudenriistosta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Aivan hetkellistä vapaudenriistoa ei voida pitää rangaistavana. Laissa ei ole säädetty mitään tarkkoja aikarajoja siitä, kuinka pitkään vapaudenriiston tulee kestää, jotta siitä tulisi rangaistavaa. Vapaudenriiston kestoa tulee siten arvioida tapauskohtaisesti. Kuitenkin tunninkin kestänyt teko todennäköisesti voisi täyttää rangaistavan teon tunnusmerkistön.
Arviointiin vaikuttaa myös se tapa, jolla toisen liikkumisvapautta rajoitetaan. Esimerkiksi kiinnipitäminen ja väkivallan käyttäminen tai sillä uhkaaminen vaikuttavat usein raskauttavasti teon rangaistavuutta arvioitaessa.
Jos sinulla on halua viedä asiaa eteenpäin, kannattaa tehdä poliisille rikosilmoitus. Tämän jälkeen poliisi suorittaa esitutkinnan ja viime kädessä tuomioistuin toteaa, onko rikosta tapahtunut.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »