Minilex - Lakipuhelin

Perukirjaan merkittävät varat ja velat

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perittävän varat ja velat tulee merkitä perukirjaan sellaisina kuin ne olivat perittävän kuolinhetkellä. Myös omaisuuden arvo tulee ilmetä perukirjasta. Omaisuuden arvostuksen lähtökohtana on omaisuuden käypä arvo eli sen todennäköinen luovutushinta. Perukirjaan tulee merkitä myös ennakkoperinnöt ja muu pesään kuulumaton omaisuus, jolla on merkitystä määrättäessä perillisen lakiosan suuruutta. Myös eloonjääneen puolison varat ja velat tulee merkitä perukirjaan. Jos vainajalla tai leskellä oli omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ollut avio-oikeutta, tulee perukirjaan merkitä, mihin tämä seikka perustuu. Jos heillä oli yhteistä omaisuutta tai yhteistä velkaa, perukirjasta on käytävä ilmi molempien osuudet näistä. Jos omaisuus sijaitsee useammalla paikkakunnalla, voidaan jokaisen paikan kohdalla suorittaa oma perunkirjoitus. Yhteen perukirjoista tulee merkitä pesän varojen ja velkojen yhdistelmä ja siihen tulee liittää perukirjaan normaalisti tarvittavat liitteet. Tähän samaan perukirjaan on lisäksi merkittävä ennakkoperintö ja muu pesään kuulumaton omaisuus. Mikäli perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen ilmaantuu uusia pesään kuuluvia varoja, tulee tästä laatia kuukauden kuluessa täydennys- tai oikaisukirja. Perukirjaa koskevat määräykset koskevat myös täydennys- ja oikaisukirjaa soveltuvin osin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »