Minilex - Lakipuhelin

Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Maistraatti voi kuolinpesän osakkaan, lesken, pesänhoitajan, pesänselvittäjän, pesänjakajan tai testamentin toimeenpanijan hakemuksesta vahvistaa, että kaikki osakkaat ja eloonjäänyt puoliso on merkitty perukirjaan lain edellyttämällä tavalla. Perukirjan vahvistusta voi hakea miltä maistraatilta tahansa. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin määrätä, että toimivalta on tietyillä maistraateilla. Mikäli hakemus on otettu vastaan muussa kuin toimivaltaisessa maistraatissa, tämän tulee siirtää hakemus oikeaan maistraattiin. Siirrosta tulee ilmoittaa hakemuksen tekijälle. Maistraatin on annettava perukirjan vahvistus, jos väestötietojärjestelmän tietojen ja muun selvityksen nojalla voidaan perustellusti otaksua perukirjan tietojen olevan oikeita. Mikäli vahvistusta ei voida antaa, maistraatin on ilmoitettava hakemuksessa olevista puutteista hakijalle ja palautettava kaikki asiakirjat takaisin hänelle. Asia tulee ilmoittaa myös sille henkilölle, joka perukirjan mukaan ottaa vastaan pesää koskevia ilmoituksia. Jos pesän osakkaat ovat tehneet pesää koskevan oikeustoimen jonkin pesän ulkopuolisen tahon kanssa ja mukana on ollut vahvistettuun perukirjaan merkitsemättä jäänyt osakas, oikeustoimi sitoo osapuolia, mikäli ulkopuolinen taho ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää tällaisesta osakkaasta. Vahvistettua perukirjaa pidetään erilaisten oikeustoimien yhteydessä riittävänä selvityksenä pesän osakkaista, jollei oikeustoimen tekemisen hetkellä vallitsevista olosuhteista ole katsottava muuta ilmenevän.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »