Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus toimituttaa perunkirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti sen osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tulee toimituttaa perunkirjoitus. Tämä velvollisuus voi kuulua myös pesänselvittäjälle tai testamentin toimeenpanijalle. Mikäli kukaan edellä mainituista henkilöistä ei ole ottanut pesän omaisuutta haltuunsa, toimituttamisvelvollisuus on sillä henkilöllä, jolle se olosuhteiden perusteella kuuluu. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisen pitää määrätä aika ja paikka perunkirjoituksen toimittamiselle. Niistä tulee antaa tieto hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle sekä henkilöille, jotka ovat osakkaan jälkeen toissijaisena saajana perintöön tai testamenttiin. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisen tulee myös valita kaksi uskottua miestä. He toimittavat varsinaisen perunkirjoituksen (ks. perunkirjoituksen toimittaminen). Jos kukaan ei toimituta perunkirjoitusta, käräjäoikeuden on viime kädessä määrättävä sopiva henkilö hoitamaan tehtävä. Veroviraston on tehtävä tätä koskeva hakemus käräjäoikeudelle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa