Minilex - Lakipuhelin

Velvollisuus toimituttaa perunkirjoitus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pääsääntö on se, että sen osakkaan, kenen hoidettavana pesän omaisuus on, tulee toimituttaa perunkirjoitus. Tämä velvollisuus voi kuulua myös pesänselvittäjälle tai testamentin toimeenpanijalle. Mikäli kukaan edellä mainituista henkilöistä ei ole ottanut pesän omaisuutta haltuunsa, toimituttamisvelvollisuus on sillä henkilöllä, jolle se olosuhteiden perusteella kuuluu.

Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisen pitää määrätä aika ja paikka perunkirjoituksen toimittamiselle. Niistä tulee antaa hyvissä ajoin tieto osakkaille ja leskelle kuten myös sille henkilölle, joka on osakkaan jälkeen toissijaisena saajana perintöön tai testamenttiin. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisen tulee myös valita kaksi uskottua miestä tekemään itse toimituksen. Uskotut miehet siis toimittavat perunkirjoituksen (ks. perunkirjoituksen toimittaminen).

Jos perunkirjoituksen toimituttaminen laiminlyödään, käräjäoikeuden on viime kädessä määrättävä sopiva henkilö toimituttamaan perunkirjoituksen. Veroviraston on tehtävä tätä koskeva hakemus käräjäoikeudelle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa