Minilex - Lakipuhelin

Perunkirjoituksen toimittaminen uskottujen miesten toimesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Verovirasto voi pidentää tätä aikaa, mutta pidennystä koskeva hakemus on tehtävä ennen kuin perunkirjoituksen toimittamisen määräaika on mennyt umpeen. Verovirasto harkitsee, onko määräajan pidennys tarpeen pesän laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä.

Perunkirjoituksen ajan ja paikan määrää se osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tai pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija. Sen, kenen tulee määrätä perunkirjoituksen aika ja paikka, tulee samalla myös valita kaksi uskottua miestä sitä toimittamaan. Uskotut miehet siis varsinaisesti toimittavat perunkirjoituksen.

Uskotuille miehille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta heidän tulee olla oikeustoimikelpoisia ja täysivaltaisia. Uskotuilta miehiltä ei vaadita esteettömyyttä, mutta se on toivottavaa. Heidän esteettömyytensä lisää perukirjan uskottavuutta. Perukirja ei kuitenkaan ole pätemätön vain sillä perusteella, että uskotut miehet eivät ole esteettömiä.

Kummankin uskotun miehen tulee olla läsnä perunkirjoitustilaisuudessa. Heidän tulee kirjoittaa perukirjaan todistus siitä, että he ovat merkinneet siihen kaiken oikein ja arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Uskottujen miesten tulee siis yhdessä arvioida ilmoitettu omaisuus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa