Minilex - Lakipuhelin

Perunkirjoitus ja perukirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus on toimitettava aina, kun henkilö kuolee. Perunkirjoituksen ja sen seurauksena syntyvän perukirjan avulla saadaan laadittua kuolinpesän omaisuusluettelo ja osakasluettelo. Perukirjasta ilmenee pesän varallisuustilanne, jolla on merkitystä pesän osakkaille ja perittävän velkojille. Perukirjaan merkitään myös tiedot kuolinpesän osakkaista eli perillisistä, yleisjälkisäädöksen saajista ja eloonjääneestä puolisosta. Perukirjassa on mainittava kaikki ne tahot, joilla on oikeus saada osansa jäämistöstä. Näin ollen perukirjaan tulee merkitä myös erityisjälkisäädöksen ja tarkoitemääräyksen saajat, vaikkeivät he olisikaan kuolinpesän osakkaita. Perukirjaan tulee liittää kaikki juridisesti tärkeät dokumentit, joilla on merkitystä myöhemmin toimitettavassa osituksessa ja perinnönjaossa. Näin ollen perukirjaan on merkittävä tieto esimerkiksi perittävän antamasta ennakkoperinnöstä, hänen tekemästään testamentista sekä solmimastaan avioehtosopimuksesta. Perukirja on oikeudellisesti merkityksellinen asiakirja, jonka tehtävänä on palvella pesänselvitystä ja perinnönjakoa. Sillä on merkitystä myös edunvalvonnassa olevan henkilön oikeusturvan kannalta siten, että jos osakas on edunvalvonnan kohteena, perukirjan jäljennös tulee toimittaa maistraattiin. Perukirjaa voidaan pitää myös veroilmoituksena, koska siitä käy ilmi pesän varallisuus ja se, miten tämä varallisuus jaetaan osakkaiden kesken.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa