Minilex - Lakipuhelin

Mitkä ovat perukirjan perustiedot?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perukirja on annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perukirjasta tulee käydä ilmi perunkirjoituksen aika ja paikka, kuin myös vainajan nimi, ammatti, kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä. Myös osakkaiden nimet ja kotipaikat on merkittävä perukirjaan. Alaikäisten osalta on mainittava heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalla se, mitä kautta he ovat sukua perittävälle vainajalle. Perillinen tulee mainita perukirjassa, vaikkei hän saisikaan pesästä mitään omaisuutta. Jos määrättyä asiaa ei voida perukirjaan merkitä, tulee tämä seikka ja sen syy mainita perukirjassa.

Perukirjaan tulee myös merkitä perunkirjoituksessa paikalla olleiden henkilöiden nimet. Jos määrätylle henkilölle ei ole annettu tietoa perunkirjoituksen ajasta ja paikasta, tulee tämä asia ja sen syy merkitä perukirjaan. Mikäli sellainen henkilö, jolle tieto on toimitettu, ei ole saapuvilla perunkirjoituksessa, tulee perukirjassa mainita, milloin ja miten tieto on hänelle toimitettu.

Perukirjaan tulee liittää mahdollinen testamentti tai avioehtosopimus oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Samoin mukaan on liitettävä kirkonkirja tai muu sellainen rekisterinote, josta käy ilmi tiedot perillisistä ja eloonjääneestä puolisosta. Näillä tarkoitetaan siis virkatodistuksia. Myös kaikki muut dokumentit, joilla on merkitystä pesän tilan määrittämiseksi, tulee liittää perukirjaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa