Minilex - Lakipuhelin

Mitkä ovat perukirjan perustiedot?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perukirja on annettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Perukirjasta tulee käydä ilmi perunkirjoituksen aika ja paikka, vainajan nimi, ammatti, kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä. Myös osakkaiden nimet ja kotipaikat on merkittävä perukirjaan. Alaikäisten osalta on mainittava heidän syntymäpäivänsä ja perillisten kohdalla se, mitä kautta he ovat sukua perittävälle vainajalle. Perillinen tulee mainita perukirjassa myös, vaikka hän ei saisi pesästä lainkaan omaisuutta. Jos jotakin määrättyä asiaa ei voida merkitä perukirjaan, tulee tämä seikka ja sen syy mainita perukirjassa. Perukirjaan tulee myös merkitä perunkirjoituksessa paikalla olleiden henkilöiden nimet. Jos määrätylle henkilölle ei ole annettu tietoa perunkirjoituksen ajasta ja paikasta, tulee tämä asia ja sen syy merkitä perukirjaan. Mikäli sellainen henkilö, jolle tieto on toimitettu, ei ole saapuvilla perunkirjoituksessa, tulee perukirjassa mainita, milloin ja miten tieto on hänelle toimitettu. Perukirjaan tulee liittää myös mahdollinen testamentti tai avioehtosopimus oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Samoin mukaan on liitettävä kirkonkirja tai muu sellainen rekisterinote, josta käy ilmi tiedot perillisistä ja eloonjääneestä puolisosta. Näillä tarkoitetaan siis virkatodistuksia. Myös kaikki muut dokumentit, joilla on merkitystä pesän tilan määrittämisessä, tulee liittää perukirjaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa