Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa kuolinpesän ilmoittaminen?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Sen, joka hoitaa pesän omaisuutta tai joka muulla tavoin on parhaiten selvillä pesän tilasta, tulee ilmoittaa pesä. Osakkaan ja lesken on tarvittaessa kehotuksesta annettava tietoja perunkirjoituksen toimittamista varten. Ilmoittajan tulee merkitä perukirjaan vakuutus siitä, että hän on antanut oikeat tiedot eikä ole jättänyt tahallisesti mitään tietoja ilmoittamatta. Vakuutus on vaadittaessa vahvistettava valalla.

Valantekovelvollisuus syntyy, jos sitä vaatii pesänselvittäjä, testamentin toimeenpanija tai sellainen henkilö, jonka oikeus saattaa olla valanteosta riippuvainen. Myös sellainen pesän osakas tai leski, joka ei ole ilmoittanut pesää, on valantekovelvollinen. Mikäli jokin muu henkilötaho ryhtyy pesää koskeviin toimenpiteisiin, myös häneltä voidaan vaatia valaa, jos tilanne niin edellyttää.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa