Olen alivuokralainen omakotitalossa, ja minulla ja talon vuokralaisella on alivuokrasopimus, jossa lukee, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 1.8.2016 ja 1 kk irtisanominen sen jälkeen. Nyt alivuokranantajani on hermostunut pianonsoittooni (soitan 3 päivänä viikossa, josta oli sovittu suullisesti) ja hän antoi minulle kirjallisen varoituksen häiritsemisestä ja sääntöjen rikkomisesta (vaikka en ole rikkonut mitään kirjallisesti enkä suullisesti sovittua). Hän sanoi, että, jos en lopeta pianonsoittoani, niin hän irtisanoo vuokrasopimukseni eikä palauta vuokratakuuta. Nyt haluaisinkin tietää, onko hänellä tosiaan oikeus katkaista vuokrasopimus vedoten siihen, että en noudattanut kirjallista varoitusta. Ja jos on, niin onko hänellä oikeus pitää vuokratakuu vedoten sopimusrikkomukseen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos alivuokrasopimuksessa on sovittu vuokrasuhteen päättyvän tiettynä ajankohtana ilman irtisanomista, tätä on noudatettava. Määräaikaista alivuokralaisuussuhdetta ei siis voi mielivaltaisesti irtisanoa ennen sovittua päättymispäivää.

Vuokranantaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen kahdesta syystä. Ensinnäkin se on mahdollista jos hän tarvitsee huoneistoa omaan tai perheenjäsenensä käyttöön. Lisäksi syyn on oltava sellainen, jota hän ei ole voinut huomioida sopimuksen tekohetkellä. Toinen sallittu irtisanomisperuste on jokin muu edelliseen verrattava syy, jos sopimuksen jatkuminen määräaikaan asti olisi selvästi kohtuutonta. Silloinkin kun vuokrasuhde irtisanotaan jommalla kummalla sallituista perusteista, se onnistuu vain tuomioistuimen luvalla. Tässä tilanteessa irtisanomiselle tuskin on perusteita. Lisäksi vuokralaisella olisi tässä tilanteessa oikeus korvaukseen vahingosta, joka aiheutuu vuokrasuhteen ennenaikaisesta päättymisestä.

Toinen keino alivuokrasuhteen lopettamiseksi on purkaminen. Sallitut purkuperusteet on lueteltu laissa. Muut purkuperusteet eivät ole laillisesti sitovia, vaikka niistä olisi vuokrasopimuksen osapuolten kesken sovittu. Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen viettää huoneistossa häiritsevää elämää. Toisaalta, vaikka häiritsevää elämää vietettäisiinkin, se ei oikeuta sopimuksen purkamiseen, jos se on merkitykseltään vähäistä. Toinen tapaukseen soveltuva purkuperuste voisi olla se, että vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Korkein oikeus on katsonut vuokrasopimuksen purkamisen oikeutetuksi sellaisessa tilanteessa, jossa vuokralainen ei soittoa harrastaessaan ole huomioinut talon muita asukkaita. Toisaalta tässä tapauksessa pianonsoitosta on sovittu etukäteen, eikä kolmesti viikossa tapahtuva harjoittelu ainakaan ilmiselvästi ylitä häiritsevän elämän kynnystä - korkeimman oikeuden tapauksessa kyse on ollut usein toistuvasta, pitkäkestoisesta soittoharjoittelusta. Vuokranantajalla ei siis tässä tapauksessa ole ainakaan varmaa perustetta lopettaa vuokrasuhdetta.

Vuokravakuudella on tarkoitus korvata vahinko joka aiheutuu siitä, että vuokralainen ei täytä velvoitteitaan. Tyyppiesimerkkejä ovat vuokran maksun laiminlyönti tai huoneiston huolimattomasta hoitamisesta aiheutunut vahinko. Jos laiminlyöntiä sopimussuhteen päättyessä ei ole, vakuus on annettava takaisin vuokralaiselle. Pianonsoitosta tuskin aiheutuu konkreettista vahinkoa, ainakaan sellaista, joka olisi helppo osoittaa toteen. Toisaalta jos voidaan katsoa, että vuokrasuhteen purku on oikeutettua, vuokranantajalla voisi olla oikeus korvaukseen siitä, että vuokrasuhde päättyy ennenaikaisesti.

Jos vuokranantaja päättää purkaa vuokrasopimuksen, hän ottaa riskin siitä, että purku ei ole lain mukainen, ja hänet saatetaan velvoittaa maksamaan korvauksia purusta aiheutuneista vahingoista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »