Olen maksanut takuuvuokraa 1400 euroa ja joudun nyt työn takia vaihtamaan paikkakuntaa. Vuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika 11 kk ei ole vielä tullut täyteen. Onko minun mahdollista saada takuuvuokraa takaisin? Milloin se on viimeistään maksettava minulle takaisin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

lähtökohtaisesti määräaikainen vuokrasopimus sitoo osapuolia, jolloin toinen osapuoli ei voi päättää sopimusta yksipuolisesti kesken sopimuskauden. Vuokranantaja sekä vuokralainen voivat toki keskenään vapaasti sopia siitä, että vuokrasuhde päätetään määräaikaisen vuokrasopimuksen voimassa ollessa. Tällöin on myös mahdollista sopia siitä, millaisen korvauksen vuokralainen maksaa vuokranantajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä.
Usein vuokrasopimuksissa on jo erikseen sovittu siitä, millaisen korvauksen vuokralainen on velvollinen maksamaan, mikäli hän haluaa irtautua vuokrasopimuksesta ennen kuin määräaikainen sopimus päättyy. Tällöin noudatetaan kyseistä ehtoa. Usein tämä sopimussakko on peritty takuuvuokrasta.

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta on lisäksi säädetty tilanteesta, jossa asukas muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia. Kyseisen lain 55 §:n mukaisesti tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen tällaisen syyn vuoksi. Tällöin vuokralainen siis hakee lupaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen käräjäoikeudelta. Vuokrasopimuksen toisella osapuolella, tässä tapauksessa siis vuokranantajalla, on kuitenkin oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä. Tällaisina korvauksina pidetään mm. saamatta jäänyttä vuokratuloa ja huoneiston uudelleenvuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia (esim. välityspalkkio, ilmoituskulut). Usein kulut katetaan takuuvuokrasta. Mikäli maksettu takuuvuokra ylittää vuokranantajalle sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneiden vahinkojen määrän, tulisi erotus palauttaa vuokralaiselle.

Kysyit myös, milloin takuuvuokra tulisi palauttaa sinulle. Laissa ei ole määritelty mitään tarkkaa aikaa, jonka kuluessa takuuvuokra tulisi palautta vuokralaiselle. Hyvän vuokratavan mukaan katsotaan kuitenkin, että takuuvuokra tulisi palauttaa vuokralaiselle viivytyksettä siitä kun vuokrasuhde on päättynyt, huoneisto ja siihen liittyvät tilat siivottu, huoneiston avaimet luovutettu ja huoneistossa tehty lopputarkastus/ kunnontarkastus. Mikäli vakuus tai osa siitä pidätetään, on vuokranantajan ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse syy vakuuden pidättämiseen. Vuokranantajan on myös lähetettävä kirjallinen erittely niistä kustannuksista, joita vakuudella on katettu.
Vuokranantaja ja vuokralainen ovat toki voineet vuokrasopimuksessa sopia myös siitä, missä ajassa takuuvuokra tulee palauttaa. Tällöin noudatetaan kyseistä aikaa.

Suosittelen tässä vaiheessa, että tarkastat onko vuokrasopimuksessasi sovittu sopimussakosta koskien tilannetta, jossa vuokrasopimus halutaan päättää ennenaikaisesti. Mikäli näin on, olet lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan ko. summan.
Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa asiasta, suosittelen pyrkimään neuvottelemaan asiasta vuokranantajasi kanssa. Mikäli vuokranantajasi ei suhtaudu suosiollisesti haluusi irtisanoutua vuokrasopimuksesta ennen aikaisesti, voit hakea lupaa irtisanomiseen käräjäoikeudelta. On kuitenkin muistettava, että vaikka saisit luvan sopimuksen irtisanomiseen, olet yhä velvollinen maksamaan kohtuullisen korvauksen vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä vuokranantajallesi aiheutuneista vahingoista. Korvauksen määrään vaikuttaa mm. se, kuinka paljon määräaikaisen vuokrasopimuksen sopimuskautta olisi ollut vielä jäljellä.
Mikäli kaipaat tarkempaa tietoa asiasta, voit olla yhteydessä myös lakimiespuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »