Kuolinpesän osakkailla on käsissään vuokratontilla oleva kesämökki, josta haluttaisiin luopua. Vuokrasopimuksessa on maininta: Jos vuokrasopimus syystä tai toisesta purkautuu, ei alueen omistajilla ole alueelle rakennettuihin rakennuksiin ja muihin laitteisiin ostovelvoitetta. Vuokralaisen on tässä tapauksessa siirrettävä rakentamansa rakennukset ja muut laitteet perustuksineen 30 vrk:n kuluessa pois alueelta. Alue on jyrkkä rinnetontti.
Onko vaatimus maanvuokralain vastainen (34 §)?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

nähtävästi oletatte, että kyse on tontinvuokrasta. Maanvuokralain 34 §:n 1 momentti vuokranantajan lunastusvelvollisuudesta näet koskee pelkästään tontinvuokraa. Jos kyse todellakin on tontinvuokrasta, sopimusmääräys on selvästikin lainvastainen ja mitätön.

Kuitenkin tontinvuokra on käytännössä hyvin harvinainen maanvuokran laji. Kesämökkiä varten tontinvuokrasopimus laaditaan aniharvoin. Siksi arvelen, että kyse on jostain toisesta maanvuokran lajista.

Kesämökkitontin vuokraus onkin yleensä muu maanvuokra, josta säädetään lähinnä lain 5 luvussa. 76 §:n mukaan vuokramiehen on siirrettävä rakennukset pois kolmen kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä, jos vuokranantaja ei halua lunastaa niitä ja jos ei ole sovittu toisin. Muussa maanvuokrassa voidaan siis sopia rakennusten pois siirtämisestä 30 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. 30 päivän määräaika on tosin melko ankara, joten sitä voidaan ehkä sovitella maanvuokralain 4 §:n perusteella.

Kyse saattaa olla myös muusta asuntoalueen vuokrasta, josta säädetään lain 3 luvussa. 55 §:n mukaan vuokranantajalla on tällöin lähtökohtaisesti velvollisuus lunastaa rakennukset, mutta tästä voidaan sopia toisin. Jos siis kyse on muusta maanvuokrasta tai muusta asuntoalueen vuokrasta, sopimusmääräys on sinänsä pätevä. (Eri asia on, että määräaika on melko tiukka.)

Niinpä teidän kannattaisi ensin huolellisesti tarkistaa, mistä maanvuokran lajista on kysymys. Jos se on todellakin tontinvuokra, kannattaa huomata vielä kaksi asiaa. Tällöin tontista pääsee helpoimmin eroon myymällä vuokraoikeus eteenpäin: 30 §:n mukaan niin voi tehdä ilman vuokranantajan suostumusta. Toiseksi kannattaa huomata, että tontinvuokrasopimusta ei voi irtisanoa, vaan se voi päättyä vain määräajan täyttymiseen tai purkuun; purkuun tulee olla 20 §:n mukainen peruste.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »