Moi. Tiedän että voin purkaa vuokrasopimuksen kahden kuukauden maksamattomien vuokrien takia. Onko niin että jos eräpäivä on esim.1.pv ja viime kuun vuokra on maksamatta, niin purku voidaan tehdä jo tämän kuun alussa? Eikai kuitenkaan heti 2.pv? Jos vuokralainen ei laita nimeään purkusopimukseen niin todistajan läsnäollessa nimeä ei tarvita? Ja sitten kun purku astuu voimaan niin muuttoa voi edellyttää seuraavana päivänä? Jos asukas ei ole yhteistyöhaluinen eli ei muuta, niin minulla on varmasti sitten jo oikeus mennä asuntooni tekemään remonttia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Vuokrasuhde voidaan todellakin päättää maksamattoman vuokran takia. Tällaisesta syystä ei tarvitse vuokralaiselle edes antaa varoitusta, vaan vuokranantaja voi heti purkaa sopimuksen.

Vuokrasopimuksen purkaminen tarkoittaa sitä, että sopimus päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen purkaminen on yksipuolinen toimi. Vuokrasopimuksen purkaminen ei edellytä siis vuokralaisen allekirjoitusta. Vuokrasopimus voidaan toki päättää yhteisellä sopimuksella, mutta tällöin kyse ei ole enää vuokrasopimuksen purkamisesta.
Kun vuokrasopimus halutaan purkaa, tulee purkuperusteeseen vedota kohtuullisessa ajassa, kun sopimusrikkomus on tullut vuokranantajan tietoon. Purkamisperusteeseen, eli maksamattomaan vuokraan, voidaan vedota niin kauan kuin menettely jatkuu. Vuokranantaja voi siis purkaa vuokrasopimuksen heti eräpäivän jälkeen. Vuokralainen voi kuitenkin estää vuokrasopimuksen purun, maksamalla erääntyneet vuokrat. Jos vuokralainen maksaa erääntyneet vuokra, ei purkuperustetta enää ole. Tässä tapauksessa on ehdottomasti oikeus purkaa vuokrasopimus jo kuun toisena päivänä, mikäli edellisenkin kuun vuokra on maksamatta. Vuokranantaja voi neuvotella vuokralaisen kanssa maksuaikataulusta vuokralaisen kanssa. Tällainen sopiminen ei kuitenkaan poista vuokranantajan oikeutta purkaa vuokrasopimusta, jos vuokria ei maksuaikataulusta huolimatta makseta.

Vuokrasopimus tulee purkaa kirjallisesti ja siinä on mainittava, miksi vuokrasopimus puretaan. Kirjallinen purkuilmoitus tulee antaa vuokralaiselle todisteellisesti tiedoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokranantajan on pystyttävä osoittamaan, että vuokralainen on saanut ilmoituksen. Vastaanottajan tulee esimerkiksi kuitata ilmoitus vastaanotetuksi tai haastemies voi toimittaa purkuilmoituksen.

Kun vuokrasuhde päätetään, vuokralaisen tulee muuttaa huoneistosta muuttopäivänä. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi sekä seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaan vuokranantajan hallintaan. Eli jos vuokrasopimus puretaan ja annetaan tiedoksi tiistaina, muuttopäivä on keskiviikkona. Torstaina asunnon tulisi olla jo tyhjä.

Vuokranantaja ei voi itse häätää vuokralaista asunnosta. Vuokranantajan tulee hakea häätötuomio käräjäoikeudelta. Häätötuomiossa vuokralainen velvoitetaan muuttamaan pois asunnosta ja maksamaan velat. Tuomio antaa vuokranantajalle oikeuden laittaa vuokravelat ulosoton perittäväksi ja tarvittaessa pyytää ulosottoa toimittamaan myös muuton. Häätötuomiossa on päivämäärä, johon mennessä asunnosta voi lähteä itse ilman ulosoton toimia.

Purkamisilmoita ei siis oikeuta vuokranantajaa ottamaan asuntoa hallintaansa, vaan remontin suhteen tulisi noudattaa lain säännöksiä. Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Jos asunnossa on tarkoitus tehdä esimerkiksi kokonaisvaltainen keittiö- tai kylpyhuoneremontti, joka estää asunnossa asumisen tulee siitä ilmoittaa vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista.

Tässä tapauksessa olennaisinta olisi hakea käräjäoikeudelta häätötuomio, jonka avulla ulosotto voi tehokkaasti häätää asukkaan asunnosta sekä periä maksamattomat vuokrat.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »