Olen tehnyt omavelkaisen takaussitoumuksen tuttavani vuokra-asuntoon. Tämä sopmus kattaa myös vahingonkorvaukset. Sopimuksessa ei ole mitään ylärajaa, joten joudunko korvaamaan kaikki vahingot vai onko laissa joku yläräja säädetty?
Asunnolle on aiheutunut suuri vahinko vuokraajan toimesta ja arvioni mukaan korjauskustannus on noin 50 000 €. Koska vuokraaja on varaton, joudunko korvaamaan koko summan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

vastuunne riippuu aivan olennaisesti siitä, onko takauksenne erityistakaus vai yleistakaus. Erityistakauksessa takaaja vastaa yhdestä tai useammasta velallisen velasta, jotka on yksilöity takaussitoumuksessa. Sen sijaan yleistakaus koskee muutakin kuin yksilöityjä velkoja: Käytännössä se koskee kaikkia velkoja, nykyisiä ja tulevia, jotka tietyllä velallisella on tiettyä luotonantajaa kohtaan.

Takaus voi olla erityistakaus, vaikka takausvastuun lopullinen suuruus ei ole selvä sitoumushetkellä. Takauslain esitöissä (hallituksen esitys 189/1998) selitetään, että erityistakaus voi kattaa myös vahingonkorvausvelan, joka päävelalliselle myöhemmin syntyy. Tämä edellyttää, että takaussitoumuksessa yksilöidään se sopimussuhde, johon vahingonkorvaus liittyy. Nähdäkseni teidän tilanteenne on tällainen, eli kyse on erityistakauksesta. Toki voitte tarkistaa velkojalta, onko kyseessä erityis- vai yleistakaus: Pankit käyttävät yleensä eri vakioehtoja eri takaustyypeille.

Jos kyseessä on erityistakaus, olette vastuussa myös vahingonkorvauksesta. Jos kyse olisi yleistakauksesta, siihen sovellettaisiin takauslain 5 §:ää, jonka mukaan takaussitoumuksessa täytyy määritellä rahamääräinen yläraja ja vastuun voimassaoloaika. Ellei yleistakausta ole rajattu, takaaja vastaa vain niistä veloista, jotka olivat hänen tiedossaan sitoumushetkellä.

Teidän takausvastuunne siis vaikuttaa yllättävän kovalta. Siksi on mahdollista, että sitä sovitellaan kohtuullisemmaksi. Lainsäädäntö tuntee monia mahdollisuuksia takausvastuun sovitteluun. Takauslain 7 §:n mukaan yksityistakaajan takausvastuuta luotonantajalle voidaan sovitella, jos velan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden, ja luotonantaja tiesi tai sen olisi pitänyt tietää tästä.

Sovittelu voi olla mahdollista myös oikeustoimilain 36 §:n perusteella. Sen mukaan ehtoa voidaan sovitella, jos se on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Voitte ehdottaa luotonantajalle takausvastuun sovittelua ja vedota ainakin seuraaviin seikkoihin: Erityistakauksesta ei yleensä synny näin suurta vastuuta vahingonkorvauksesta. Vahinko oli odottamattoman suuri. Se aiheuttaa yksityistakaajalle poikkeuksellisen raskaan taloudellisen rasituksen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »