taloyhtiön hallitus päätti uusia autotallien vuokrasopimukset. (puolelta puuttui vallan).
iäkkäälle isälleni ei nyt tehtykään "uutta" vuokrasopimusta, koska käyttö kuulemma vähäistä ja että on "varastona" (hän kuitenkin ajelee vielä ja normaalissa käytössä, ja hänellä on vanhin voimassa ollut sopimus tallista).
voiko isännöisijä nyt antaa tallin jonossa hanakasti painostavalle tosta vaan?

1 vastaus


1 vastausta

Vuokrasopimuksen autotallipaikasta tulisi lähtökohtaisesti olla kirjallisessa muodossa, mutta sinänsä suullinenkaan sopimus ei ole lain vastainen. Tällöin sopimus tosin katsotaan toistaiseksi voimassaolevaksi, eli koska tahansa irtisanomisajan puitteissa irtisanottavaksi. Ilmeisesti isällänne oli kirjallinen sopimus. Tällöin riipuu sopimuksen irtisanomisehdoista, voidaanko sopimus irtisanoa, eli tässä tapauksessa jättää uusimatta.

Mikäli sopimus on määräaikainen, ei sitä käytännössä voida irtisanoa kuvaamillanne perusteilla ennen kuin sopimuksen voimassaoloaika on kulunut loppuun. Sen sijaan jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, voidaan se irtisanoa sen mukaan, miten sopimuksessa on määrätty. Esimerkiksi jos sopimus määrittää kolmen kuukauden irtisanomisajan, on vuokranantajalla oikeus odottaa vuokralaisen siirtävän autonsa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta muualle. Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole sovittu muuta, niin irtisanomisaika on kolme kuukautta ja irtisanominen on tehtävä kirjallisessa muodossa sekä todisteellisesti.

Olennaista on tässä kohtaa siis paitsi se, onko irtisanominen tehty vaaditulla tavalla kirjallisesti ja sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen, niin myös se oliko syy irtisanomiselle hyväksyttävä. Lähtökohtaisesti syy ei saa olla syrjivä, vaan vuokralaisia on kohdeltava tasapuolisesti. Tästä syystä tallipaikan antaminen "hanakasti painostavalle" ei ole hyväksyttävä syy. Toisaalta riippuu taloyhtiön autopaikkasäännöistä, että mitä jakoperiaatteita autopaikkojen suhteen sovelletaan. Isännöintiliiton ohjesäännöissä esimerkiksi katsotaan oikeuden autopaikkaan olevan vain niillä, joilla auto on aktiivisessa käytössä. Suosittelisin siis ensimmäiseksi katsomaan, mitä isänne taloyhtiön ohjesääntö aiheesta sanoo.

On toki kyseenalaista, että mikä voidaan luokitella niin ei-aktiiviseksi käytöksi, ettei se oikeuta autopaikkaan. Lisäksi koska tapauksessa kyseessä on pitkäaikainen vuokralainen ja vanha ihminen, voisi vuokranantajan päätöksen katsoa hyvinkin tässä tilanteessa kohtuuttomaksi. Tällöin voitte halutessanne viedä asian käräjäoikeuteen ja vaatia tuomioistuinta julistamaan irtisanomisen tehottomaksi. Huomioikaa kuitenkin, että kanne on nostettava kuukauden kuluessa autotallipaikan irtisanomisesta.

Kehottaisin siis käymään läpi paitsi vuokrasopimuksen, niin myös autopaikkasäännöt sekä, mikäli ratkaisu näidenkin valossa vaikuttaa kohtuuttomalta, niin harkitsemaan asian viemistä oikeuteen. Mikäli päädytte jälkimmäiseen ratkaisuun, voi lakimiehen konsultoiminen aiheen tiimoilta uudestaan olla viisasta.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »