Voiko alivuokralainen irtisanoa alivuokrasopimuksensa 14 päivän irtisanomisajalla mistä tahansa kalenteripäivästä lukien? Ts. eikö tämä vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa kosekva kohta: "Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johdu." päde alivuokrasopimuksen kohdalla? Voiko alivuokrasopimuksen siis irtisanoa päättyväksi myös muuna ajankohtana kuin kuukauden puoliväliin tai kuun vaihteeseen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Alivuokrasuhteeseen sovelletaan, mitä muualla asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa säädetään huoneenvuokrasuhteesta, jollei alivuokrasuhdetta koskevan luvun säännöksistä muuta johdu. Kyseisessä luvussa ei ole erityissäännöstä siitä, mistä ajankohdasta lähtien irtisanomisaika lasketaan. Näin ollen säännös, jonka mukaan vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, soveltuu niin ikään alivuokrasuhteisiin. Tosin sopimuksen osapuolet ovat voineet myös sopia asiasta toisin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »