Vuokranantajani uhkaa purkaa vuokrasopimukseni melun ja muun aiheutetun häiriön takia. Sain kuukauden aikaa uuden asunnon etsimiseen. Mitään virallista ilmoitusta tai varoitusta en ole asioista saanut. Onko vuokrasopimus lupa purkaa näin yksipuolisesti ja lyhyellä varoitusajalla? Vuokrasopimus on toistaiseksi jatkuva ja olen ollut asukkaana 15 kuukautta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus tietyissä tilanteissa (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 61§). Yhtenä näistä tilanteista on se, että vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää. Häiritsevänä elämänä pidetään jatkuvaa tai toistuvaa häiriötä, esim. jatkuvasti rappukäytävässä asti pauhaavaa musiikkia. Myös se, että vuokralainen rikkoo huoneistoissa sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen. Tällaista toimintaa on esim. järjestyssääntöjen toistuva ja vakava rikkominen. Vuokralaisen rikkomuksen tulee olla olennainen, jotta vuokranantajalla olisi oikeus purkaa vuokrasopimus. Lisäksi vuokranantajan on voitava näyttää todeksi se, että vuokralainen on todella toiminut tavalla, joka oikeuttaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Vuokranantaja ei voi käyttää purkuoikeuttaan miten vain. Hänen on lain mukaan vedottava purkamisperusteeseen (esim. häiritsevä elämä) kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut hänen tietoonsa. Lisäksi vuokranantaja ei tietyissä tilanteissa saa purkaa sopimusta, ellei hän ole antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta. Kirjallinen varoitus tulee antaa aina silloin kun vuokrasopimus halutaan purkaa sen vuoksi, että huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty, vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää, vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai vuokralainen huoneistossa rikkoo sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Kun vuokranantaja vetoaa sopimuksen irtisanomisessa siihen, että vuokralainen on viettänyt huoneistossa häiritsevää elämää, tulee hänen aina toimittaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus ennen kuin hänellä on oikeus purkaa vuokrasopimus. Kirjallinen varoitus on annettava vuokralaiselle tietyllä tavalla, jotta se olisi tehokas. Se on toimitettava vuokralaiselle todistettavasti. Tällä tarkoitetaan sitä, että lähettäjän (vuokranantajan) on kyettävä osoittamaan, että vastaanottaja (vuokralainen) on saanut ilmoituksen. Myös haaste käy purkamisilmoituksesta.
Mainittakoon kuitenkin, että jos vuokralainen on jo aikaisemmin saanut samasta asiasta kirjallisen varoituksen, ei vuokranantajan tarvitse toimittaa tälle uutta varoitusta, vaan hän voi suorittaa purkamisen heti.
Samoin, jos vuokrasopimuksen purkuperusteena on se, että vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää tai se, että vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty ja vuokralainen on menetellyt erittäin moitittavalla tavalla, ei varoitusta tarvitse antaa.
Muutoin kirjallisella varoituksella annetaan vuokralaiselle mahdollisuus korjata menettelynsä. Jos vuokralainen varoituksen saatuaan viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisee toimintansa, ei vuokranantajalla ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Kirjallisen varoituksen lisäksi vuokranantajan on tehtävä itse purkaminen kirjallisesti. Myös purkamisilmoitus on toimitettava todisteellisesti vuokralaiselle. Tässä kirjallisessa purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen peruste eli se, minkä takia vuokrasopimus puretaan. Lisäksi siihen on merkittävä vuokrasopimuksen päättymisajankohta, jos vuokranantaja haluaa päättää vuokrasopimuksen myöhemmin kuin välittömästi tiedoksisaantihetkellä. Purkaminen nimittäin päättää vuokrasopimuksen heti. Silloin kun vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ei hän siis ole sidottu vuokranantajaa tavallisesti sitovaan irtisanomisaikaan. Vuokranantaja voi kuitenkin antaa vuokralaiselle muuttoaikaa.

Mikäli siis vuokranantajasi ei ole aikaisemmin antanut sinulle kirjallista varoitusta samasta asiasta tulee hänen ennen irtisanomista antaa se sinulle, ellei toimintasi ole ollut erittäin moitittavaa. Mikäli tämän kirjallisen varoituksen jälkeen oikaiset toimintasi, ei vuokranantajalla ole oikeutta purkaa vuokrasopimustasi. Mikäli toimintasi kuitenkin toistuu, voi vuokranantaja purkaa sopimuksen antamatta asiasta varoitusta. Joka tapauksessa itse purkamisilmoitus tulee toimittaa sinulle kirjallisesti. Pelkkä suullinen ilmoitus vuokrasopimuksen purkamisesta ei siis riitä purkamaan sopimustanne.
Kuten yllä mainittu, päättää vuokrasopimuksen purkaminen vuokrasuhteen välittömästi. Vuokranantaja ei siis ole lain mukaan velvollinen antamaan vuokralaiselle aikaa esim. uuden asunnon etsimiseen. Mikään ei kuitenkaan estä vuokranantajaa näin toimimasta.

Jos kaipaat vielä tarkempaa tietoa omaan tapaukseesi liittyen, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »