Kävin katsomassa asuntoa toisella paikkakunnalla ja totesin sen hyväksi. Maksoin asunnosta vuokravakuuden, mutta sopimusta ei ole allekirjoitettu enkä ole avaimia uuteen asuntoon saanut.
Nyt en voi muuttaa ko. paikkakunnalle, sillä minulla on terveydellinen hoitosuhde nykyisellä paikkakunnallani jota ei elämäntilanteen vuoksi voidakaan katkaista.
Pitääkö uuden asunnon vuokranantaja vakuuden vai palauttaako sen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Tilanteessa vakuus tulisi nähdäkseni palauttaa. Vakuus annetaan sen varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan. Sillä voidaan korvata esimerkiksi laiminlyöty vuokranmaksu tai huoneistossa aiheutettuja vahinkoja. Vakuuden tarkoituksena ei sinänsä ole olla sopimussakko siitä, ettei potentiaalinen vuokralainen vuokraakaan asuntoa. Vakuuden palauttamatta jättäminen siis edellyttäisi, että vuokrasopimussuhteen aikana vuokralainen rikkoisi velvoitteitaan. Tästä seuraa se, että joudutaan pohtimaan, onko tilanteessa syntynyt vuokrasopimusta. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti. Suullinenkin sopimus on kuitenkin mahdollinen toistaiseksi voimassa olevien vuokrasuhteiden kohdalla. Kysymyksestä ei selviä, mitä suullisesti on mahdollisesti sovittu. Toisaalta on ilmeisesti ollut tarkoitus tehdä kirjallinen vuokrasopimus. Tällöin sopimussuhde alkaisi vasta vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Siitä hetkestä alkaen vuokrasopimuksen päättyminen on mahdollista ainoastaan irtisanomisella (poikkeuksellisesti purkamisella) ja vakuus voidaan pidättää esimerkiksi maksamattomien vuokrien vuoksi. Kirjallista sopimusta ei kuitenkaan ole tilanteessa tehty ja suullisen sopimuksen syntyminen jää epäselväksi (toki vakuuden maksaminen on jonkinlainen indikaatio sopimuksen syntymisestä). Näin ollen voitaisiin katsoa, että vuokrasopimusta ei ole syntynyt ja vakuus tulee palauttaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »