Hei!
Olemme vaimoni kanssa vuokralla määräaikaisella sopimuksella suurella vuokravälitysfirmalla. Asuntomme on epämiellyttävä asua suuren lämpötilan ja huonon ilmanvaihdon takia. Suuren lämpötilan aiheuttaa osaltaan aurinko, joka paistaa lasitetulle parvekkeelle lähes koko päivän. Asunto on vain 1 vuoden vanha, mutta silti viemäreiden haju ja tunkkainen ilma yhdessä aiheuttavat ongelmia.

Vaimoni on raskaana ja hänelle asunnossa oleskelu aiheuttaa välittömästi pahoinvointia. Tästä syystä olemme olleet evakossa asunnostamme viimeiset 2 kk.

Kuinka voisimme saada vuokrasopimuksen irtisanottua ja minkälaista korvausta meiltä voidaan siitä vaatia. Olemme opiskelijoita joten hirveitä summia emme pystyisi maksamaan. Määräaikaisuutta on jäljellä sopimuksestamme n. 9 kk ja vuokramme on n. 900€.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen ei ole mahdollista, sillä sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa tiettyyn määräpäivään asti. Määräaikaisen sopimuksen voi kuitenkin purkaa, jolloin sopimuksen voimassaolo lakkaa välittömästi purkamisesta. Vuokrasuhteen purkaminen on poikkeuksellinen ja varsin ankara toimenpide. Purkamisen edellytykset ovat sellaisia, joiden perusteella vuokrasuhteen voimassapysymistä ei voida enää pitää kohtuullisena.

Lain mukaan vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos asuinhuoneisto ei ole vuokrasuhteen alkaessa vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Purkuoikeus on myös, jos huoneisto tulee vuokrasuhteen aikana puutteelliseen kuntoon eikä tämä johdu vuokralaisen huolimattomasti menettelystä tai laiminlyönnistä. Puutteellisuudella tulee olla olennainen merkitys vuokralaisille. Vuokralaisen tulee ensin kehottaa vuokranantajaa korjaamaan huoneiston puutteellisuus, enne kuin vuokrasuhteen voi purkaa.

Jos huoneisto on vuokrasopimuksen ehdon mukaan vuokrattu siinä kunnossa, jossa se oli sopimusta tehtäessä, voi vuokralainen silti käyttää purkuoikeutta, jos vuokralainen sopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta. Edellytyksenä on myös, että vuokralainen ei olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut havaita tai odottaa puutteellisuutta huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lain mukaan vuokralaisella on oikeus heti purkaa vuokrasopimus myös, jos vuokralaisen terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Tämä oikeus on, vaikka vuokranantaja ei sopimusta tehtäessä ole ollut tietoinen siitä, millaisia fyysisiä tai psyykkisiä ominaisuuksia omaava henkilö tulee muuttamaan aikanaan asuntoon Vuokranantaja on vastuussa oirehtimisesta silloinkin, kun asunto ei ns. normaalikäyttäjälle aiheuttaisi oireita.

Voitte siis ensiksikin pyytää vuokranantajaa korjaamaan asunnon puutteet. Mikäli auringon paahteelle ja ilmanvaihdolle ei ole mitään tehtävissä, voitte ilmoittaa haluavanne purkaa sopimuksen 1) sen perusteella, että huoneisto ei ollut sellaisella kunnossa kuin oli sovittu sopimusta tehtäessä tai 2) jos kunnosta ei ole etukäteen sovittu, sen perusteella, että asunnon kunto ei vastaa tasoa, jollainen asunnon olosuhteiden perusteella pitäisi olla (uusi asunto jne), ettekä ole tienneet tästä puutteellisuudesta.
Vielä 3) voitte ilmoittaa purkuhalukkuutenne, mikäli vaimollesi aiheutuu puutteellisuuksien takia ilmeistä vaaraa. Tosin pelkkä pahoinvointi ei täyttäne tätä vaatimusta.

Purkuilmoitus on annettava kirjallisesti. Mikäli vuokranantaja ei suostu ehdottamaanne sopimuksen purkamiseen, voitte viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos asiassa purkamisen edellytykset eivät täyty, voitte myös jättää maksamatta vuokranne, mikä antaa vuokranantajalle vuorostaan oikeuden purkaa sopimus. Tällöin teidän tulee kuitenkin maksaa vuokranantajalle sopimussuhteen purkamisesta aiheutuneita vahingonkorvauksia. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokranantaja saattaa menettää vuokran koko sopimuksen loppuajalta. Vuokralaisen vastuuta pienentää vuokranantajan velvollisuus ryhtyä toimiin vahinkonsa pienentämiseksi. Se tarkoittaa muun muassa velvollisuutta ryhtyä hankkimaan uusi vuokralainen huoneistoon. Jos vuokranantaja laiminlyö tämän, se voi johtaa vahingonkorvauksen alentamiseen tai poistamiseen. Vahingonkorvausta voidaan myös sovitella sillä perusteella, että vuokranantaja on elinkeinonharjoittaja.

On vaikea arvioida etukäteen, millainen korvausvelvollisuus osallenne tulisi vuokranmaksun laiminlyönnin ja sopimuksen purkamisen johdosta. Sopimusta on jäljellä vielä monta kuukautta, joten ihan pienestä korvauksesta tuskin voisi olla kyse. Ensisijaisesti kannaakin siten pyrkiä purkamaan sopimus asunnon puuttellisuuden perusteella, jos vuokranantaja ei puutteita pysty korjaamaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »