Minilex - Lakipuhelin

Testamentti väärennös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Väärennetyllä testamentilla voidaan tavoitella oikeudettomia etuja. Testamentti saatetaan väärentää kokonaan tai vain joiltain osin. Testamentin väärennös voi olla peruste ineksistenssikanteen nostamiseen. Väärennettyyn testamenttiin voidaan kohdistaa rikosepäily. Testamentin väärennys lukeutuu asiakirjan väärennykseen. On kyse väärennetystä testamentista, jos henkilö esimerkiksi väärentää allekirjoituksen. Väärennettävän allekirjoituksen motiivina on tavallisesti hyödyn tavoittelu. Se, minkä suuruinen hyöty on kyseessä, voi johtaa erilaisiin sanktioihin. Väärennetty testamentti ei ole oikeudellisesti pätevä eli se ei ilmennä sitovuutta. 

Väärennetyn testamentin tapauksessa poliisin huomio saattaa kiinnittyä useaan saman perinnön testamenttiin. Kuoleman jälkeen ilmestynyt uusi testamentti voi herättää rikosepäilyt. Testamentin ulkoasu voi antaa aihetta väärennysepäilylle. Testamentin väärennysepäilyn ollessa käsillä, omaisuuden jakaminen tavallisesti jäädytetään, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Mitä tapahtuu, kun testamentti on väärennetty

Väärennetyn testamentin laatija voi syyllistyä petosrikokseen. Petosrikoksista on laadittu kolme eri muotoa, tavanomainen, lievä ja törkeä petos. Jo testamentin väärentäminen itsessään voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, vaikka oikeudettomia etuja ei saataisikaan itselleen. Petoksen yritys on rangaistavaa rikoslain mukaan.

Väärän asiakirjan, kuten testamentin valmistaminen tai sellaisen väärentäminen käytettäväksi harhauttavana todisteena tai käyttämällä väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena johtaa väärennysrikokseen. Väärennyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Jos väärennys on kokonaisuutena arvostellen törkeä, kyseessä on törkeä väärennysrikos. Törkeän väärennöksen rangaistus on vähintään neljä kuukautta vankeutta. 

Testamentin väärennöksessä voidaan arvioida asiakirjan laatua ja sitä, miten ammattimaisesti väärennös on luotu. Mikäli testamentti on laadultaan heikko tai rikokseen liittyvät muut seikat ovat vähäisiä voi sovellettavaksi tulla lievä väärennys, josta seuraa sakkoa. 

Jo väärennetyn testamentin hallussapito on rangaistavaa. Väärennetyn testamentin hallussapidosta voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Jos henkilö ilman hyväksyttävää syytä

1) vastaanottaa, hankkii, kuljettaa tai pitää hallussaan väärän tai väärennetyn testamentin tai

2) valmistaa, vastaanottaa, hankkii, myy, luovuttaa tai pitää hallussaan sellaisen välineen tai tarvikkeen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen,

syyllistyy väärennysaineiston hallussapitoon. 

Väärän testamentin laatijaa voidaan siis syyttää petoksesta ja väärennysrikoksesta. Oikeustoimien pätevyys edellyttä tahdonilmaisun toteutumista. 

Varoitukset

- Väärennetty testamentti voidaan rangaista rikosoikeudellisesti. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa