Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ulkopuoliselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki ei estä testamenttaamasta omaisuutta muun kuin sukulaisen hyväksi. Testamentti on mahdollista tehdä kenen tahansa sellaisen henkilön hyväksi, joka on elossa perittävän kuolinhetkellä tai joka on siitetty kuolinhetkeä ennen ja syntyy myöhemmin elävänä. Testamentissa on myös mahdollista määrätä, että tällaisen henkilön jälkeläiset saavat testamentatun omaisuuden kun hän kuolee tai hänen oikeutensa omaisuuteen muutoin lakkaa. Jos testamentin saaja on ollut elossa perittävän kuolinhetkellä, mutta kuolee ennen kuin testamenttia on ehditty toteuttaa, testamentattu omaisuus kuuluu testamentin saajan kuolinpesään, ellei testamenttiin ole otettu muita määräyksiä. Testamentti voidaan tehdä myös oikeushenkilön hyväksi.

Testamentilla voidaan määrätä koko omaisuudesta tai vain osasta siitä, taikka tietystä esineestä tai oikeudesta siihen. Mikäli ulkopuoliselle on testamentattu esimerkiksi määräosa omaisuudesta, hänestä tulee myös kuolinpesän osakas perillisten rinnalle. Testamentin saajan on annettava testamentti perillisille tiedoksi toimittamalla jollekin perillisistä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Mikäli perillinen haluaa moittia testamenttia jollakin perusteella, hänen on tehtävä niin kuuden kuukauden määräajassa tiedoksiannosta lukien. Jos ensiksi kuollut puoliso on määrännyt omasta omaisuudestaan jonkun toisen, kuin lesken hyväksi, leskellä on kuitenkin tämän toisen henkilön oikeuden estämättä oikeus hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja heidän tavanomaista koti-irtaimistoaan jakamattomana. Leskellä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää hallinnoimisvaltaansa huolimattomasti, vaan hänen on otettava toimissaan omaisuuden omistajan etu huomioon.

Perillinen voi hyväksyä testamentin joko perittävän eläessä tai hänen kuolemansa jälkeen. Yhden perillisen tekemä hyväksymistahdonilmaisu ei kuitenkaan sido muita perillisiä. Hyväksyntä ei riipu siitä, onko perillinen oikeutettu lakiosaan vaiko ei. Lakiosaperillisellä on kuitenkin tietyissä tapauksissa oikeus saada hänelle kuuluvan lakiosan suuruutta vastaava korvaus, jonka suuruus määräytyy luopumishetken olosuhteiden mukaisesti.

Testamentin tekijän on usein aiheellista ottaa testamenttiasiakirjaan nimenomainen määräys siitä, miten hän haluaa turvata rintaperillisen oikeuden tämän lakiosaan, mikäli sen turvaaminen on testamentin tekijän tarkoitus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa