Minilex - Lakipuhelin

Testamentti toiselle lapselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävä voi testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestaan. Jos perittävällä on kaksi lasta tai useampia rintaperillisiä, voi hän tehdä testamentin vain toisen lapsensa hyväksi. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon rintaperillisen lakiosasuoja. Lakiosa on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Perittävä voi lakiosasäännöstön estämättä määrätä testamentilla koko omaisuudestaan. Rintaperillisellä on kuitenkin oikeus lakiosaan. Rintaperillisellä on siis testamentista huolimatta oikeus saada lakiosaansa vastaavasta arvomäärästä omaisuutta. Jos perittävä on tehnyt rintaperillisen oikeutta loukkaavan testamentin, on rintaperillisen tehtävä lakiosailmoitus testamentin saajalle, eli tässä tapauksessa sisarukselleen, kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksiannosta saadakseen lakiosansa vähentymättömänä.

Testamentti voidaan siis tehdä vain toiselle lapselle. Lähtökohtana kuitenkin on, että rintaperillisen oikeutta lakiosaan ei voida tehokkaasti loukata testamentilla. Eri asia on, että rintaperillinenkin voidaan tehdä testamentilla kokonaan perinnöttömäksi, jos laissa säädetyt edellytykset siihen täyttyvät.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa